Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Magistrát

Kontakty

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc

Telefon: 585 513 111

Fax: 585 513 433

E-Podatelna:
podatelna@olomouc.eu

Datová schránka ID:
kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Telefonní seznam
Úřední hodiny | 106/1999

Rozklikávací rozpočet

Magistrát

Magistrát města Olomouce

Magistrát města Olomouce

Magistrát města tvoří primátor a jeho náměstci, tajemník, úředníci a ostatní zaměstnanci zařazení do magistrátu.

V oblasti samostatné působnosti plní magistrát úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada a zároveň pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

V oblasti přenesené působnosti vykonává činnosti podle zvláštních zákonů s výjimkou věcí svěřených do působnosti jiného orgánu města.

Etický kodex úředníka a zaměstnance statutárního města Olomouce zařazeného do Magistrátu města Olomouce.