Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Olomouc pro Ukrajinu » Informace Odboru školství MMOl pro rodiče ukrajinských dětí

Informace Odboru školství MMOl pro rodiče ukrajinských dětí

Informace Odboru školství MMOl pro rodiče ukrajinských dětí

8. června 2022 (st)

Перекладіть текст на сторінці / Přeložit text na stránce

Povinné vzdělávání dětí v ČR dle zákona

V mateřské škole je poslední rok před nástupem do základní školy stanoven v ČR jako povinný – povinné předškolní vzdělávání, následuje 9 let povinné školní docházky v základní škole.

Ve školním roce 2021/2022 se vztahuje:

  • povinné předškolní vzdělávání (MŠ) na děti narozené v období 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016
  • povinná školní docházka (ZŠ) na děti narozené v období 1. 9. 2006 - 31. 8. 2015

Ve školním roce 2022/2023 se vztahuje:

  • povinné předškolní vzdělávání (MŠ) na děti narozené v období 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017
  • povinná školní docházka (ZŠ) na děti narozené v období 1. 9. 2007 - 31. 8. 2016

Zápis dětí do MŠ a ZŠ

Dle zákona č. 67/2022 Sb. je vypsán pro zápis ukrajinských dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání do MŠ a do 1. tříd ZŠ mimořádný termín 1. 6. – 15. 7. 2022 (§2 odstavce (5) tohoto zákona). Vyhlášení konkrétního data pro zápisy provedou v dostatečném předstihu ředitelé jednotlivých škol.

Upřesňující informace

  • v souvislosti s aktuálními výjimkami pro děti ukrajinských migrantů platí, že dítě nemusí do konce tohoto školního roku navštěvovat školu
  • děti mohou do konce tohoto školního roku navštěvovat některou z adaptačních skupin
  • v případě, že rodiče chtějí, aby dítě mateřskou nebo základní školu navštěvovalo, je třeba se obrátit přímo na vedení školy
  • do mateřské školy (MŠ) je možné přihlásit děti kdekoliv v rámci celé Olomouce, kde je volná kapacita
  • do základní školy (ZŠ) děti nastupují podle místa svého pobytu (viz vyhlášky o spádových obvodech - OZV č. 2/2021 o školských obvodech ZŠ, jejichž zřizovatelem je SMOl od 1. 4. 2021)

Adaptační skupiny při MŠ a ZŠ Olomouc

V rámci lepší adaptace dětí na český školský systém jsou v rámci Olomouce při MŠ a ZŠ zřízeny adaptační skupiny, otevřeny budou nejpozději 4. 4. 2022 (pondělí). Pro aktuální a podrobnější informace doporučujeme využít níže uvedené kontakty k jednotlivým adaptačním skupinám.

Adaptační skupina při MŠ Olomouc, Mozartova 6 (děti 3-6 let)
kontakt: www.msmozartova6ol.cz, tel. 585 427 401, mobil: 773 993 328, ředitelka pověřená řízením Bc. Alena Vaculíková

Adaptační skupina při MŠ Olomouc, Dělnická 17B (děti 3-6 let)
kontakt: www.msdelnickaol.cz, tel. 585 426 237, 737 321 842, ředitelka paní Jindřiška Řeháčková

Adaptační skupina při FZŠ Olomouc, Tererovo nám. 1 (děti 6-12 let)
kontakt: www.zsterera.com, tel. 585 413 262, 585 426 104, ředitel PaedDr. Jaroslav Hála

Adaptační skupina při Fakultní základní škole dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21 (děti 12 – 16 let)
kontakt: www.zsroznavska.cz, tel. 585 759 105, 585 759 112, ředitel Mgr. Milan Král

Kontakty na odbor školství MMOl:

Doplňující informace

Děti nad rámec kapacity školy zapsané ve školském rejstříku není možné k předškolnímu a školními vzdělávání přijímat.

Pro přijímání do mateřské školy dětí, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání (tj. obecně mladší 5 let), platí i povinnost splnit podmínky podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, tj. že dítě je očkováno, má kontraindikaci nebo je imunní. Splnění těchto podmínek se prokazuje potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost v ČR. Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Formuláře:

Kontakty na dětské lékaře v Olomouci – vydávání lékařských potvrzení bezplatně.

Další kontakty a odkazy:

ÚŘAD PRÁCE v Olomouci:

ONLINE VÝUKA UKRAJINSKÝCH DĚTÍ (Ministerstvo školství Ukrajiny zřídilo online výuku pro své žáky, připojit se je možné odkudkoli, včetně zahraničí): Як користуватися | ВШО (e-school.net.ua)

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA:

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY:

Další důležité informace:

Poslední úprava: 8. června 2022 (st)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu