Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 23. 5. 2023

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Dohoda o ukončení Rámcové smlouvy projektu Hraniční ulice - koordinovaný tah
5 Veřejná zakázka č. 23085 - Otevřena krajinářská dvoufázová projektová soutěž o návrh na III. etapu protipovodňových opatření - zahájení, porota
6 Veřejná zakázka č. 23062 – Dělnická - rekonstrukce kanalizace a komunikace a IS – zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 23083 - ČOV kalové hospodářství – zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 22037 - Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ - zrušení
9 Veřejná zakázka č. 23078 - Albertova - vnitroblok - I. etapa - zahájení, komise
10 Veřejná zakázka č. 23057 – Nákup elektrické energie na rok 2024 – zahájení
11 Veřejná zakázka č. 23039 – Parkovací automaty - kompletní dodávka 32 ks - zadání
12 Městská policie - návrh na vyřazení a odprodej vozidel
13 Městská policie - žádost o prominutí smluvní pokuty
14 Fond mobility – úprava statutu
15 Srovnávací analýza efektivnosti nákladů Multifunkční haly Olomouc
16 Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
17 Olterm & TD Olomouc a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
18 Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
19 Reporting příspěvkových organizací, kde je SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení)
20 Podpora společensko - prospěšných projektů
21 Moravská filharmonie Olomouc - souhlas s vyřazením majetku
22 Hřbitovy města Olomouce – stanovení výše nájmu za pronájem hrobových míst a stanovení ceny služeb s nájmem
23 Hřbitovy města Olomouce - Dodatek č. 2/2023 k Zřizovací listině
24 Dopravní podnik města Olomouce, a. s. – předchozí souhlas se zahájením zadávacího řízení a s uzavřením smlouvy – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
25 Okresní hospodářská komora – žádost o dotaci na rok 2023
26 Rozpočtové změny roku 2023
27 Hospodaření fondu mobility za rok 2022
28 Změna prohlášení vlastníka- restaurace Gól
29 Městské bytové domy Olomouc, Jižní a.s. a Městské bytové domy Olomouc, Jiráskova a.s. – Projekt převodu jmění na akcionáře
30 Bytové záležitosti
31 Andrův stadion - osvětlení
32 Projekt „Na Vozovce – propojení Kmochovy a Foerstrovy“ - schválení přijetí dotace ze SFDI a Olomouckého kraje
33 Pořízení vybavení - dopravních prostředků pro dopravní hřiště CENTRUM SEMAFOR
34 Schválení Programového rámce IROP ITI Olomoucké aglomerace
35 Vize budoucího fungování Moravského divadla a Moravské filharmonie- varianty postupu
36 Petice proti záměru sloučení kulturních institucí MDO a MFO
37 Označení vlastníka
38 Zvláštní užívání komunikací
39 Odstraňování vozidel z komunikací ve vlastnictví SMOl
40 Předzahrádky
41 Vyúčtování zimní údržby 2022/2023
42 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s Jan Grézl, Sylva Grézlová - Haryservis II
43 Návrh na změnu ÚPO – informace o odmítnutí
44 Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce - pořízení změny č. II
45 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol
46 Platové zařazení nových ředitelů příspěvkových organizací - škol
47 Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Svatoplukova 11
48 Výsledek konkursního řízení Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, jmenování ředitel školy
49 Modernizace hřiště ZŠ Mozartova - souhlas s podáním žádosti o dotaci
50 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
51 Prevence kriminality - změny v dotacích pro P-centrum, spolek
52 Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu + Individuální dotace
53 Pojmenování nábřeží
54 Individuální dotace Olomouc region Card 2023
55 Investiční dotace v oblasti sportu
56 Obecně závazná vyhláška, kterou se doplňuje OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích statutárního města Olomouce
57 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu
58 Informace o činnosti kontrolního výboru
59 Změna ve složení kontrolního výboru
60 Stanovení termínu a návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
61 Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu
62 Petice občanů obce Samotišky proti nerespektování územního plánu obce Samotišky stavebním úřadem Olomouc
63 Soubor změn č. X Územního plánu Olomouc - rozdělení na část X/1 a část X/2
64 Předžalobní výzva

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon