Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 9. 5. 2023

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi - smlouva o připojení s Veolia Energie ČR, a.s.
5 Veřejná zakázka č. 23081 - MDO, p.o. Olomouc - výstavba nových dílen, projektová dokumentace - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 23019 - Jeremenkova ul. - cyklostezka II. část - zadání
7 Veřejná zakázka č. 23025 - Odlehčovací komora OK3A - zadání
8 Veřejná zakázka č. 23076 - Hasičská zbrojnice - multifunkční objekt Radíkov - projektová dokumentace - zahájení, komise
9 Veřejná zakázka č. 23018 - Parkovací politika města Olomouce - komunikační kampaň - zadání
10 Křižovatka Dobrovského x Dlouhá
11 Zásady hospodaření se zemědělskými pozemky – Dohoda o vypořádání závazků
12 Hřbitovy města Olomouce – Přehled rozvojových projektů Hřbitovů města Olomouce na období 2023 - 2026
13 Knihovna města Olomouce - souhlas s vybudováním hydrantového systému
14 Reporting městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem – březen 2023
15 Rozpočtové změny roku 2023
16 Ceníky AQP, PSO od 1. 6. 2023, provozní záležitosti
17 Karty typu D
18 Zvláštní užívání komunikací
19 Předzahrádky
20 Úprava tarifu na území zóny 71 Olomouc od 1. 9. 2023
21 Výsledek konkursního řízení Základní školy Olomouc, Mozartova 48, jmenování ředitele školy
22 Platové zařazení nové ředitelky příspěvkové organizace - školy
23 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol
24 Fond pomoci olomouckým dětem - 4. návrh na poskytnutí účelových darů žadatelům v dubnu 2023
25 MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC - VÝSTAVBA KULTURNĚ EDUKAČNÍHO CENTRA - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
26 Záměr zřídit nové dětské skupiny SMOl
27 Individuální dotace v sociální oblasti
28 Prevence kriminality – žádost o poskytnutí dotace z MV ČR
29 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
30 Podpora společensko-prospěšných projektů
31 Zahraniční služební cesty
32 Aktualizace zřizovacích listin JPO SMOl
33 Dotace v oblasti sportu
34 Audit hospodaření na úseku Domov pro ženy a matky s dětmi
35 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2022 spolku BK OLOMOUCKO, z.s.
36 Kontrola dotací poskytnutých v roce 2022 spolku Dámský házenkářský klub Zora Olomouc, z.s.
37 Kontrola dotací poskytnutých v roce 2022 spolku SKUP Olomouc, z.s.
38 Kontrola dotací poskytnutých v roce 2022 spolku Volejbalový klub Univerzity Palackého v Olomouci
39 Petice za odvolání předsedy KMČ č. 27 a změny v KMČ
40 Kupní smlouva
41 Organizační záležitosti

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon