Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 11. 4. 2023

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Koordinovaný tah Hraniční – ukončení administrace
5 Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu - Jantarová stezka 1. část
6 Vyúčtování dotace PPO II. etapa B
7 Veřejná zakázka č. 22105 - Sloup Nejsvětější Trojice - zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 23055 - Tř. 17. listopadu - rekonstrukce vodovodu a autobusových zastávek - zahájení, komise
9 Veřejná zakázka č. 22154 - Úprava předprostoru krematoria Neředín, vegetační úpravy kořenového prostoru 16 ks stávajících platanů - zadání
10 Rozpočtové změny roku 2023
11 Záměry v rozvojových lokalitách
12 Moravské divadlo Olomouc - investiční záměr a zpráva o přípravě a realizaci projektu „Fotovoltaické panely na střechu historické budovy MDO“
13 Moravské divadlo Olomouc - "Výstavba nových dílen, skladů a komunitního a edukačního centra" - průběžná zpráva
14 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s vyřazením majetku
15 Postup přípravy a projednávání investičních záměrů akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem a příspěvkových organizací, kde je zřizovatelem – aktualizace č. 1
16 Přeložka silnice I/46 – východní tangenta – informace o dalším postupu
17 Povolení výjimky - pěší zóna
18 Zvláštní užívání komunikací
19 Předzahrádky
20 Koncepce rozvoje činnosti MPO pro období let 2023-2026
21 Dotace v programu Tvorba a ochrana životního prostředí
22 Žádost o povolení pokácet strom na ulici Rooseveltova
23 Schválení účetních závěrek, finančního vypořádání příspěvkových organizací – škol za účetní období r. 2022, posílení prostředků z rezervních fondů do fondů investic příspěvkových organizací – škol, uložení odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací - škol
24 Fond pomoci olomouckým dětem - 3. návrh na poskytnutí účelových darů žadatelům v březnu 2023
25 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
26 Dotace v oblasti Ochrana obyvatel
27 Dodatek k dohodě o spoluužívání vodního vrtu
28 Poskytnutí pomoci v tíživé životní situaci
29 Poskytnutí bezodkladné pomoci občanům po živelní pohromě
30 Podpora společensko-prospěšných projektů
31 Změny v komisích rady
32 Organizační záležitosti

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon