Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 27. 3. 2023

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Areál letního kina
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5 Tř. 17. listopadu - rekonstrukce vodovodu a autobusových zastávek - smlouva o společném zadávání
6 Veřejná zakázka č. 23059 - Obnova vozového parku tramvají pro DPMO - příkazní smlouva
7 Veřejná zakázka č. 23060 - zpracování hotovosti - přímé zadání
8 Veřejná zakázka č. 23004 - Okružní, oprava vozovky - III. etapa - zadání
9 Rozpočtové změny roku 2023
10 Návrh závěrečného účtu SMOl za rok 2022
11 Účetní závěrka k 31. 12. 2022
12 Škodní a likvidační komise
13 Koncepční dokumenty statutárního města Olomouce - plán aktualizace
14 Program regenerace MPR Olomouc - alokace dotace 2023
15 Odpadové centrum Olomouc – stanovení dalšího postupu
16 Reporting městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem – leden 2023
17 Hřbitovy města Olomouce - souhlas s přijetím darů (hrobová zařízení)
18 Moravská filharmonie Olomouc - souhlas s vyřazením majetku
19 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s vyřazením majetku, nepřijetí nabídky a souhlas s prodejem
20 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s přijetím daru
21 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do investičního a čerpání investičního fondu na pořízení vozidla
22 Zvláštní užívání komunikací
23 Karty typu D
24 Blokové čištění
25 Kameny Stolpersteine
26 Předzahrádky
27 Bytové záležitosti
28 Správa nemovitostí Olomouc, a. s. – souhlas s výší vypořádacích podílů – rozhodnutí jediného akcionáře při působnosti valné hromady
29 Převody spoluvlastnických podílů na bytech Městské bytové domy Olomouc, Jižní a.s. a Městské bytové domy Olomouc, Jiráskova a.s. – průběžná informace
30 Předzahrádky - zeleň
31 Obnova hrobky manželů Brděkových na Nových Sadech u Olomouce - žádost o dotaci
32 Projekt "Zkvalitnění dopravní infrastruktury pro cyklisty v Olomouci" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
33 Projekty "Bezbariérová trasa Dolní Novosadská" a "Polská x Rooseveltova, úprava křižovatky" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
34 Příprava žádostí o dotace na SFDI
35 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí místo ředitele Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1
36 Návrh dodatku č. 5 smlouvy o dílo „Implementace norem ISO 27000 (ISMS)" a stav bezpečnosti informací v IS SMOl
37 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
38 Návrh termínů konání RMO a ZMO ve II. pololetí roku 2023
39 Podněty zastupitelů z diskuse 3. ZMO 6. 3. 2023
40 Zahraniční služební cesta
41 Vložení finanční částky na účet Fondu pomoci olomouckým dětem
42 Veřejnoprávní smlouva k projednávání přestupků - obec Suchonice
43 Pověření k oddávání
44 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
45 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce"
46 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce - kávovar KACPU
47 Žádost o udělení souhlasu RMO k demolici stavby

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon