Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 14. 3. 2023

číslo usnesení název
1 Sluňákov- centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. - jmenování nových členů správní a dozorčí rady
2 Kontrola usnesení RMO
3 Majetkoprávní záležitosti
4 Správa tržiště
5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
6 Dodatky Rámcových smluv o financování projektů
7 Cyklostezka Chválkovická - Gorkého - U podjezdu, I. etapa - Smlouvy na realizaci přeložky sítě ČEZ Distribuce a.s.
8 Albertova – vnitroblok - Smlouvy na realizaci přeložky sítě ČEZ Distribuce a.s.
9 VZ 23050 - Zelené střechy pavilonu žiraf – příkazní smlouva
10 Veřejná zakázka č. 23001 - Stavební úpravy na ul. Na Vozovce, Kmochova, Dobnerova - zadání
11 Veřejná zakázka č. 23025 - Odlehčovací komora OK3A - zahájení, komise
12 Veřejná zakázka č. 23018 – Parkovací politika města Olomouce – komunikační kampaň – zahájení, komise
13 Veřejná zakázka č. 23011 - Tř. Svornosti, oprava vozovky – II. etapa - zadání
14 Veřejná zakázka č. 23039 – Parkovací automaty - kompletní dodávka 32 ks - zahájení, komise
15 Rozpočtové změny roku 2023
16 Dolní náměstí 38 - stavební úpravy - rekonstrukce na bytový dům
17 Cyklogenerel – aktualizace 2023
18 Hodnotící zpráva o MA21 města Olomouce za rok 2022 a Akční plán zlepšování MA21 města Olomouce na rok 2023
19 Nominace do Rady Vědeckotechnologického parku Univerzity Palackého v Olomouci
20 Aktualizace odpisových plánů roku 2022 u příspěvkových organizací (mimo školská zařízení)
21 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/402/2023/Zem
22 Zoologická zahrada Olomouc – Přehled rozvojových projektů na období 2023 - 2026
23 Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s investiční akcí "odchytové zařízení pro ptáky"
24 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s čerpáním investičního fondu na nákup osvětlovacího pultu
25 Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady – smlouva o výkonu funkce členů Dozorčích rad ve společnostech v Koncernu statutárního města Olomouce
26 Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady – určení společného auditora společnostem v Koncernu statutárního města Olomouce
27 Povolení výjimky - pěší zóna
28 Zvláštní užívání komunikací
29 Karty typu D
30 Předzahrádky
31 Vyúčtování protarifovací ztráty v rámci IDSOK za rok 2022
32 Vyúčtování kompenzace MHD za rok 2022
33 Vyúčtování předmětu pachtu CLV za rok 2022
34 Pozemky v k.ú. Slavonín – informace o rozhodnutí Nejvyššího soudu
35 Restaurace Gól - odstoupení od nájemní smlouvy
36 AQUAPARK OLOMOUC, a. s. - Provozní zpráva 2022
37 Změna ve Správní radě Nadačního fondu Regionální fotbalové akademie Olomouckého kraje
38 Dotace v programu Tvorba a ochrana životního prostředí
39 Fond pomoci olomouckým dětem - 2. návrh na poskytnutí účelových darů žadatelům v únoru 2023
40 Naplňování 5. komunitního plánu za rok 2022
41 Rodinná politika SMOl
42 Zřízení Rady seniorů města Olomouce
43 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
44 Přijetí účelové dotace na provoz sociální služby Noclehárna
45 Stav požární ochrany za rok 2022
46 Kupní smlouva – cisternová automobilová stříkačka
47 Dotace v programu Zahraniční aktivity s důrazem na partnerská města
48 Zahraniční služební cesta
49 Podpora společensko - prospěšných projektů
50 Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu
51 Změny v komisích
52 Organizační záležitosti

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon