Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 7. 2. 2023

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Protipovodňová opatření II. etapa - Smlouva o poskytnutí dotace - vícenáklady a náklady za veřejné osvětlení
5 Veřejná zakázka č. 22079 - Audit - akciové společnosti - vyloučení, zadání
6 Veřejná zakázka č. 22107 - Služby mobilního operátora 2023 - 2025 - zadání
7 Veřejná zakázka č. 23004 - Okružní, oprava vozovky - III. etapa - zahájení, komise
8 Rozpočtové změny roku 2023
9 IV. A etapa protipovodňových opatření - smluvní vztahy statutárního města Olomouc s Povodím Moravy, s. p.
10 Hřbitovy města Olomouce - souhlas s přijetím darů (hrobová zařízení)
11 Zoologická zahrada Olomouc - vyřazení majetku, nepřijetí nabídky a udělení souhlasu s prodejem
12 Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s čerpáním investičního fondu na nákup vozidla
13 Povolení výjimky - pěší zóna
14 Předzahrádky
15 Projekty SMOl pro Operační program životní prostředí 2021+ v rámci ITI Olomoucké aglomerace
16 Projekt "Rozvoj sociálního bydlení ve statutárním městě Olomouci" - podání žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost +
17 Sluňákov - složení nové správní a dozorčí rady
18 Platové zařazení ředitele příspěvkové organizace - školy
19 Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek základních škol, jmenování konkursních komisí pro konkursní řízení
20 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, Smlouva o bezúplatném převodu majetku
21 Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce - Zpráva o naplňování cílů za rok 2022, Akční plán rozvoje školství na rok 2023
22 Koncepce prevence kriminality na období 2023 – 2027 a Program prevence kriminality na rok 2023
23 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
24 Akční plány v oblasti kultury a cestovního ruchu 2023
25 Veletrhy a prezentace cestovního ruchu v roce 2023
26 Veřejná zakázka č. 23028 - Rámcová smlouva na dodávku audiovizuálních děl - přímé zadání
27 Změny v komisích
28 Stanovisko SMOl k založení soukromé ZUŠ
29 Organizační záležitosti - Kulturní dům Nemilany - ukončení užívání
30 Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. - žádost o svolání mimořádné valné hromady společnosti
31 Petice rodičů, žáků a pedagogů ZŠ Mozartova 48

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon