Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 24. 1. 2023

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním, pololetním a ročním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Veřejná zakázka č. 21109 - MŠ Husitská a dětská skupina - energetická opatření - prominutí smluvní pokuty
5 Veřejná zakázka č. 21112 - Měření rychlosti v Olomouci - zadání
6 Veřejná zakázka č. 22154 - Úprava předprostoru krematoria Neředín, vegetační úpravy kořenového prostoru 16 ks stávajících platanů- zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 23011 - Tř. Svornosti, oprava vozovky - II. etapa - zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 22126 - Výměna bytových vodoměrů s radiovým odečtem a IRTN v bytových domech majetku Statutárního města Olomouc 2022 - zadání
9 Stavba PPO II B etapa – související investice – Úprava veřejného prostoru v ulici Nábřeží
10 Rozpočtové změny roku 2022
11 Rozpočtové změny roku 2023 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2022
12 Rozpočtové změny roku 2023
13 Bytové záležitosti
14 Zahraniční služební cesta
15 Výhled zahraničních aktivit na rok 2023
16 Cena města Olomouce – Pracovní skupina
17 Tematická pracovní skupina pro cyklodopravu
18 Územní studie komunikace na ul. Pasteurově a lokality Na trati
19 Investiční záměry úprav veřejných prostranství
20 Zásady hospodaření se zemědělskými pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouce - Dohoda o vypořádání závazků
21 Knihovna města Olomouce - Koncepce činnosti organizace
22 Návrh rozpočtů příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) na rok 2023
23 Schválení návrhů střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací na období 2024 - 2025 (mimo školská zařízení)
24 Oponentní posudek ke studii „Rozbor potřeb akcionářů servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje, a.s."
25 Karty typu D
26 Povolení výjimky - pěší zóna
27 Zvláštní užívání komunikací
28 Označení vlastníka
29 Předzahrádky
30 Náměstí Národních hrdinů
31 Jihoslovanské mauzoleum 3. etapa - žádost o dotaci
32 Dotační programy Olomouckého kraje 2023
33 Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2022
34 Odborné komise - úprava obsahu činností komisí (tzv. preambule)
35 Změny v komisích
36 Návrhy rozpočtů na rok 2023 a návrhy střednědobých výhledů na roky 2024 - 2025 příspěvkových organizací - škol
37 Výsledek periodického hodnocení práce ředitelů/ředitelek škol
38 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
39 Žádosti o dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů v roce 2023
40 Zastoupení SMOl v organizacích (asociacích, sdruženích, svazech apod.)
41 Organizační záležitosti - organizační změny v Magistrátu města Olomouce
42 Jmenování ředitele příspěvkové organizace- školy

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon