Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 24. 1. 2023

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním, pololetním a ročním plněním)
Majetkoprávní záležitosti
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Veřejná zakázka č. 21109 - MŠ Husitská a dětská skupina - energetická opatření - prominutí smluvní pokuty
Veřejná zakázka č. 21112 - Měření rychlosti v Olomouci - zadání
Veřejná zakázka č. 22154 - Úprava předprostoru krematoria Neředín, vegetační úpravy kořenového prostoru 16 ks stávajících platanů- zahájení, komise
Veřejná zakázka č. 23011 - Tř. Svornosti, oprava vozovky - II. etapa - zahájení, komise
Veřejná zakázka č. 22126 - Výměna bytových vodoměrů s radiovým odečtem a IRTN v bytových domech majetku Statutárního města Olomouc 2022 - zadání
Stavba PPO II B etapa – související investice – Úprava veřejného prostoru v ulici Nábřeží
Rozpočtové změny roku 2022
Rozpočtové změny roku 2023 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2022
Rozpočtové změny roku 2023
Bytové záležitosti
Zahraniční služební cesta
Výhled zahraničních aktivit na rok 2023
Cena města Olomouce – Pracovní skupina
Tematická pracovní skupina pro cyklodopravu
Křižovatka Dobrovského x Dlouhá
Územní studie komunikace na ul. Pasteurově a lokality Na trati
Investiční záměry úprav veřejných prostranství
Zásady hospodaření se zemědělskými pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouce - Dohoda o vypořádání závazků
Knihovna města Olomouce - Koncepce činnosti organizace
Návrh rozpočtů příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) na rok 2023
Schválení návrhů střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací na období 2024 - 2025 (mimo školská zařízení)
Oponentní posudek ke studii „Rozbor potřeb akcionářů servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje, a.s."
Karty typu D
Povolení výjimky - pěší zóna
Zvláštní užívání komunikací
Označení vlastníka
Předzahrádky
Náměstí Národních hrdinů
Jihoslovanské mauzoleum 3. etapa - žádost o dotaci
Dotační programy Olomouckého kraje 2023
Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2022
Odborné komise - úprava obsahu činností komisí (tzv. preambule)
Změny v komisích
Návrhy rozpočtů na rok 2023 a návrhy střednědobých výhledů na roky 2024 - 2025 příspěvkových organizací - škol
Návrh na odvolání ředitele příspěvkové organizace - školy
Výsledek periodického hodnocení práce ředitelů/ředitelek škol
Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
Žádosti o dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů v roce 2023
Zastoupení SMOl v organizacích (asociacích, sdruženích, svazech apod.)
Organizační záležitosti - organizační změny v Magistrátu města Olomouce

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon