Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 22. 11. 2022

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dodatek k Rámcové smlouvě o financování projektu
5 Rozpočtové změny roku 2022
6 Přijetí peněžitého daru
7 Bytové záležitosti
8 OZV o cenové mapě
9 Zástupci SMOl ve svazku obcí Vodovod Pomoraví
10 Smlouva s členem ZMO
11 Dotační programy OSTR
12 Změny v dozorčí radě Výstaviště Flora Olomouc, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
13 Změny v dozorčí radě Dopravní podnik města Olomouce, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
14 Změny v dozorčí radě Technické služby města Olomouce, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
15 Změny v dozorčí radě Správa nemovitostí Olomouc, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
16 Změny v dozorčí radě AQUAPARK OLOMOUC, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
17 Změny v dozorčí radě Lesy města Olomouce, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
18 Vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO (mimo školská zařízení) za 1. pololetí roku 2022
19 Hřbitovy města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
20 Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
21 Moravská filharmonie Olomouc, Moravské divadlo Olomouc, Zoologická zahrada Olomouc a Hřbitovy města Olomouce – prodloužení čerpání příspěvku na provoz
22 Moravské divadlo Olomouc – „Výstavba nových dílen, skladů a komunitního a edukačního centra“ – průběžná zpráva
23 Návrh na změnu regulačního plánu RP-22
24 Návrhy na změny regulačního plánu MPR Olomouc
25 Návrhy na změny Územního plánu Olomouc
26 Nominace nového člena Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK)
27 Vyhlášení Programu na poskytování dotací v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
28 Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu
29 Vyhlášení dotačního programu odboru ochrany
30 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol
31 Fond pomoci olomouckým dětem - změna statutu fondu
32 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
33 Stanovení termínu a návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
34 SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
35 Družstvo Olomouc, Jižní – přeměna na akciovou společnost
36 Družstvo Olomouc, Jiráskova – přeměna na akciovou společnost
37 Správa nemovitostí Olomouc, a.s. – souhlas s ukončením členství v družstvu Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – rozhodnutí jediného akcionáře při působnosti valné hromady
38 Veřejná zakázka č. 22142 - Modernizace TZB centra EVVO Sluňákov - přímé zadání

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon