Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 15. 11. 2022

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2023 - II. čtení
3 Rozpočtové změny roku 2022
4 Místní poplatek z pobytu - odloženo do 31.12.2022
5 Změna OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
6 Majetkoprávní záležitosti
7 Nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2023
8 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
9 Dodatek rámcové smlouvy o financování projektu
10 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí provozní podpory na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu
11 Multifunkční hala
12 Institucionální zakotvení místní Agendy 21
13 Příprava ISg ITI OA - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – dohoda o ukončení
14 Odpadové centrum Olomouc – složení projektového týmu
15 Zásady instalace zimního sezónního mobiliáře určeného k příležitostné venkovní konzumaci v MPR Olomouc
16 Zoologická zahrada Olomouc – „Nákup stánku s občerstvením v areálu ZOO Olomouc a souhlas s převodem finančních prostředků z fondu rezervního do fondu investičního“
17 Reporting městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem – září 2022
18 Reporting městských příspěvkových organizací, kde je SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení)
19 Strategie řízení akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem – zástupci v poradním sboru předsedů dozorčích rad
20 Označení vlastníka
21 Povolení výjimky - pěší zóna
22 Zvláštní užívání komunikací
23 Stanovisko SMOl jako vlastníka pozemních komunikací
24 Modernizace TZB centra EVVO Sluňákov
25 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. - Smlouva o podpoře činnosti pro rok 2023
26 Pověření udělováním předchozích souhlasů příspěvkovým organizacím - školám
27 Smlouva o bezúplatném převodu majetku, Smlouva o výpůjčce majetku příspěvkové organizaci - škole
28 Vyhlášení dotačních programů odboru školství na rok 2023
29 Jmenování zástupců SMOl do Rad pro kontrolu hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
30 Personální změny v Povodňové komisi a ORP Olomouc
31 Redakční rada Olomouckých listů
32 Komise městských částí pro volební období 2022 - 2026
33 Odborné komise pro volební období 2022 - 2026
34 Vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury a cestovního ruchu pro rok 2023
35 Individuální dotace - kultura
36 Městský bál – smlouva s Výstavištěm Flora Olomouc, a.s.
37 Vyhlášení dotačních programů v oblasti sportu pro rok 2023
38 Zahraniční služební cesta

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu