Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 31. 10. 2022

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
3 Veřejná zakázka č. 22131 - Dodávka plynu pro Zoologickou zahradu Olomouc - příkazní smlouva
4 Veřejná zakázka č. 22135 - Dodávka zemního plynu pro Zimní stadion Olomouc - příkazní smlouva
5 Veřejná zakázka č. 22134 - Brunclíkova - odlehčovací komora 1H, projektová dokumentace - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 22106 - Koncesní řízení nízké hodnoty na provozování letního kina - zrušení
7 Veřejná zakázka č. 22137 - Tisk a distribuce Olomouckých listů 2023 - zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 22126 - Výměna bytových vodoměrů s radiovým odečtem a IRTN v bytových domech majetku Statutárního města Olomouc 2022 - zahájení, komise - revokace
9 Bytové záležitosti
10 EIB - revize/konverze úrokové sazby
11 Rozpočtové změny roku 2022
12 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2023 - I. čtení
13 Statut a jednací řád Investiční komise
14 Aktualizace složení Řídicího výboru pro realizaci strategie integrované územní investice Olomoucké aglomerace a Řídicího výboru MAP
15 Domov pro ženy a matky s dětmi – přijetí daru
16 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
17 Návrh termínů konání RMO a ZMO v I. pololetí roku 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu