Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 10. 10. 2022

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Rozpočtové změny roku 2022
4 Návrh forem osvobození v OZV za užívání veřejného prostranství - parkovací místa
5 Petice za rozšíření osvobození a úlev v OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
6 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
7 Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu – cyklostezka Holice 2. etapa
8 Veřejná zakázka č. 22092 - Stavební úpravy Hauenschildova paláce v Olomouci - projektová dokumentace (OPAKOVÁNÍ) - zrušení
9 Veřejná zakázka č. 22113 - Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech statutárního města Olomouc - zahájení, komise
10 Veřejná zakázka č. 22084 - Organizační a odborné zajištění architektonicko - krajinářské soutěže - III. etapu protipovodňových opatření - zadání
11 Jihoslovanské mauzoleum 3.etapa - poskytnutí dotace Ministerstva obrany
12 Aktualizace SR MAP - souhlas zřizovatele a příprava projektů ZŠ pro IROP 2021-2027
13 Bezúplatný převod majetku - ZŠ Mozartova
14 Změna platového zařazení ředitelek mateřských škol
15 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol
16 Darovací smlouva - ocenění v soutěži "O keramickou popelnici"
17 Návrh 6. komunitní plánu sociálních služeb Olomoucka
18 Programové dotace odboru sociálních věcí na rok 2023
19 Harmonogram přípravy Koncepce prevence kriminality města Olomouce na období 2023 - 2027
20 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
21 Nařízení, kterým se doplňuje nařízení, kterým se vydává tržní řád.
22 Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu
23 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o řízení rizik na Magistrátu města Olomouce"
24 Owensboro - Darovací smlouva
25 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a. s. při výkonu působnosti valné hromady

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu