Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 26. 9. 2022

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Bytové záležitosti
4 ZŠ Demlova - rekonstrukce střech - Rozhodnutí o poskytnutí dotace NPO
5 Rozpočtové změny roku 2022
6 Projekt Odpadového centra Olomouc
7 Analýza kapacit mateřských a základních škol
8 Označení provozoven v městské památkové rezervaci Olomouc a jejím ochranném pásmu - schválení dotace
9 Hospodaření s energií v budovách SMOl
10 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu organizace
11 Metodický pokyn k inventarizaci majetku a závazků závazný pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Olomouc (mimo školská zařízení) - zrušení
12 Změna dohody o udělení souhlasu s umístěním staveb závor na předmětu pachtu
13 Městská tržnice - hodnotící zpráva a další rozvoj
14 Převod práv k projektové dokumentaci
15 Fond pomoci olomouckým dětem - návrh účelových finančních darů
16 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, Smlouva o bezúplatném převodu majetku, Smlouva o výpůjčce
17 Dodatek č. 2 ke smlouvě o údržbě městské zeleně a provozování dětských hřišť a pískovišť
18 Dodatek č. 2 ke smlouvě na dodání dopravního automobilu
19 Uzavírání smluv o nájmu movitých věcí v majetku odboru ochrany a smluv o poskytování služeb jednotek požární ochrany SMOl
20 Koncepce zabezpečení činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce pro období let 2023 - 2026
21 Kontrola hospodaření MDO v roce 2021
22 Veřejná zakázka č. 22129 - Azylový dům pro muže 1.NP - oprava sociálních zařízení a napojení kanalizační přípojky - přímé zadání
23 Petice za vystěhování ukrajinských spolubydlících – Černá cesta
24 Koncepce vánoc na tržnici 2022
25 Plavecký stadion – revitalizace areálu, Aquapark – projekty
26 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
27 Pojmenování ulice
28 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 24. zasedání ZMO konaného 5. 9. 2022
29 Zahraniční služební cesta
30 Prodej vozidla
31 Zahraniční služební cesta Srbsko

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu