Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 12. 9. 2022

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Dodatek ke smlouvě o obstarání správy nemovitostí
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5 Veřejné zakázky č. 22121, č. 22122, č. 22123 a č. 22124 – Hudební nástroje pro Moravskou filharmonii Olomouc – příkazní smlouva
6 Veřejná zakázka č. 22125 – bytový dům Před Lipami - nákup projektové dokumentace přímé zadání
7 Veřejná zakázka č. 22093 - Svatý Kopeček - parkování projekt IDS – zadání
8 VZ 21029 - ČOV - sušárna kalů - zrušení
9 VZ 22107 Služby mobilního operátora 2023 - 2025 - zahájení, komise
10 VZ 22126 - Výměna bytových vodoměrů s radiovým odečtem a IRTN v bytových domech majetku Statutárního města Olomouc 2022 - zahájení, komise
11 VZ 22004 Rekonstrukce operačního střediska Městské policie - dodávka monitorové stěny a příslušenství - zadání
12 MP- analýza nákladů provozu elektromobilů a automobilů se spalovacím motorem
13 Rozpočtové změny roku 2022
14 Přecenění finančního majetku
15 Škodní a likvidační komise
16 Odprodej movitého majetku ze zimního stadionu Olomouc - hokejové mantinely, tvrzená skla
17 Národní biomedicínský a biotechnologický park
18 IV. etapa protipovodňové ochrany
19 Plán rozvoje VO ve městě Olomouci - akční plán obnovy
20 Moravská filharmonie Olomouc - souhlas s pořízením dlouhodobého movitého hmotného majetku a čerpáním investičního fondu organizace
21 Změna platového předpisu u ředitelů příspěvkových organizací (mimo školská zařízení)
22 Povolení výjimky - pěší zóna
23 Zvláštní užívání komunikací
24 Ul. Dolní hejčínská
25 Nájemní smlouva - TT 2. etapa
26 Dodatek č. 30 ke smlouvě s DPMO, a.s.
27 „Na Vozovce – propojení Kmochovy a Foerstrovy“ – informace o schválení příspěvku z rozpočtu SFDI
28 Projekt "Živá zahrada"
29 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sběru, třídění, využití a odstranění komunálního odpadu a jeho vytříděných složek včetně biologicky rozložitelných odpadů ve statutárním městě Olomouci
30 Smlouva na zajištění fungování Olomouc region Card na rok 2023
31 Individuální dotace – kultura
32 Doplnění pravidel hospodaření s finančními prostředky rezervy k rozvoji bytového fondu SMOl
33 Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu
34 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
35 Organizační záležitosti - Dodatek č. 5 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce"
36 Organizační záležitosti
37 Náhrada odpuštění poplatků za zábor veřejného prostranství - parkovací místa
38 Zadání realizace stavby - IO 07 - jednotná kanalizace
39 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon