Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 22. 8. 2022

číslo usnesení název
1 Vyjádření ke kasační stížnosti
2 Kontrola usnesení RMO a ZMO
3 Majetkoprávní záležitosti
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5 Sluňákov - Středisko ekologické výchovy v Horce nad Moravou - předání majetku
6 Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu – MŠ Dělnická – rozšíření kapacit
7 Veřejná zakázka č. 22118 - Sadební materiál pro Lesy města Olomouce, a.s. - podzim 2022 - příkazní smlouva
8 Veřejná zakázka č. 21107 - Opletalova - rekonstrukce vodovodu II. - prominutí smluvní pokuty
9 Veřejná zakázka č. 22117 - MŠ Husitská - stavební úpravy pro zásobování stravou - přímé zadání
10 Veřejná zakázka č. 22094 - Bytový dům a Domov pro rodiny s dětmi, projektová dokumentace - zadání
11 Veřejná zakázka č. 21029 - ČOV - sušárna kalů - informace o stavu řízení na ÚOHS
12 Veřejná zakázka č. 22106 - Koncesní řízení nízké hodnoty na provozování letního kina - zahájení, komise
13 Veřejná zakázka č. 22119 - Mimořádné poskytnutí právních služeb - přímé zadání
14 Veřejná zakázka č. 22092 - Stavební úpravy Hauenschildova paláce v Olomouci - projektová dokumentace (OPAKOVÁNÍ) - zahájení, komise - revokace
15 Bytové záležitosti
16 Rozpočtové změny roku 2022
17 EIB - revize/konverze úrokové sazby
18 Multifunkční hala Olomouc – nabídka na spolupráci společnosti Nová Velkomoravská a.s.
19 Koncepce veřejných prostranství ve městě Olomouci
20 Aktualizace Plánu udržitelné městské mobility Olomouc
21 Fond mobility
22 Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem
23 Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde statutární město Olomouc není jediným akcionářem
24 Reporting a informace o příspěvkových organizacích, kde je SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení)
25 Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
26 Hřbitovy města Olomouce – závěrečná etapa „Les vzpomínek“
27 Hřbitovy města Olomouce - organizační záležitosti
28 Podchod Pionýrská
29 Veřejné osvětlení - energetické opatření
30 Změna č. XIII Územního plánu Olomouc - vydání
31 Plán odpadového hospodářství SMOl - vyhodnocení plnění za rok 2021
32 MŠ Dělnická - energetická opatření - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
33 Seznam strategických projektů územního integrované řešení Olomouc
34 Obecně závazná vyhláška, kterou se doplňuje OZV o nočním klidu
35 Individuální dotace v sociální oblasti
36 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
37 Doplnění plánu kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly
38 Informace o činnosti kontrolního výboru
39 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 spolku ATOMIKA, z.s.
40 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 spolku ASOCIACE KUCHAŘŮ A CUKRÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z. s.
41 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 spolku COMBAT ELEMENTS, z. s.
42 Kontrola dotace z rozpočtu SMOl na projekt „Noc kostelů 2021“ u příjemce Arcibiskupství olomoucké
43 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 spolku Stopy paměti z.s.
44 Převody spoluvlastnických podílů na bytech ve spoluvlastnictví SMOl a Družstva Olomouc, Jiráskova - Družstva Olomouc, Jižní - informace o dalším postupu
45 Stanovení termínu a návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
46 Křičkova 4
47 Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s podáním žádosti o dotaci a realizací projektu "Rekonstrukce střech pavilonu žiraf v ZOO Olomouc"
48 Moravské divadlo Olomouc - Výstavba nových dílen, skladů a komunitního a edukačního centra

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon