Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 8. 8. 2022

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Veřejná zakázka č. 22111 - Rámcová dohoda na statické posudky a součinnost statika pro rok 2022 - 2026 - přímé zadání
5 Veřejná zakázka č. 22112 - Koncesní řízení na provozování letního kina - příkazní smlouva - přímé zadání
6 Veřejná zakázka č. 22092 - Stavební úpravy Hauenschildova paláce v Olomouci - projektová dokumentace (OPAKOVÁNÍ) - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 22035 - Obnova zeleně na Masarykově třídě - zadání
8 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu k zadávání veřejných zakázek statutárního města Olomouce"
9 Bytové záležitosti
10 Rozpočtové změny roku 2022
11 Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2023
12 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl v 1. pololetí 2022
13 Vyhodnocení kompenzací občanům za ztížené podmínky k bydlení z důvodu dlouhodobé investiční akce
14 Varianty postupu přípravy zahrádkářské osady Andělská
15 Studie obnovy Sadového náměstí na Svatém Kopečku
16 Zpráva o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok 2021
17 Koncepce restauračních zahrádek v městské památkové rezervaci Olomouc
18 Hřbitovy města Olomouce - "Dlážděná cesta na hřbitově Nová UIice"
19 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/2214/2022/Zem
20 Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s investiční akcí "Opěrná zídka s oplocením a seníkem"
21 Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s přijetím darů
22 Informace o vnitrokoncernové spolupráci městských společností, kde je SMOl jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem
23 Žádost o stanovisko SMOl ke zřízení soukromé základní školy
24 Označení vlastníka
25 Povolení výjimky - pěší zóna
26 Předzahrádky
27 Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2022
28 Autobusová zastávka Envelopa, směr Tržnice
29 Strategie rozvoje cestovního ruchu v Olomouci na období 2022 – 2027
30 Dotace v oblasti cestovního ruchu
31 Navýšení členského příspěvku - Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu od roku 2023
32 Obecně závazná vyhláška, kterou se doplňuje OZV o nočním klidu
33 Smlouva o centralizovaném zadání MZE v oblasti myslivosti
34 Zahraniční služební cesty
35 Kamerový monitoring Náplavky
36 Výpůjčka vozidel na zahraniční cestu pro potřebu sboru dobrovolných hasičů
37 Žádosti o poskytnutí dotace na požární automobily pro jednotky dobrovolných hasičů
38 Individuální dotace v sociální oblasti
39 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
40 Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu
41 Plavecký stadion - natáčení filmu
42 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 23. zasedání ZMO konaného 18. 7. 2022
43 Organizační záležitosti
44 Organizační záležitosti
45 Organizační záležitosti
46 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon