Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 18. 7. 2022

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním a pololetním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Veřejná zakázka č. 21112 - Měření rychlosti v Olomouci - zahájení, komise
4 Veřejná zakázka č. 22003 - Rekonstrukce operačního střediska Městské policie - stavební úpravy - vyloučení, zadání
5 Nominace zástupců SMOl do Pracovních skupin ŘV ITI pro tvorbu programových rámců a realizaci ISg ITI OA 21+
6 Technické služby města Olomouce, a.s. – předchozí souhlas se zahájením zadávacího řízení a s uzavřením smlouvy – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
7 Bytové záležitosti
8 Rozpočtové změny roku 2022
9 Zvláštní užívání komunikací
10 Předzahrádky
11 Fond pomoci olomouckým dětem - změna výše schváleného finančního daru
12 Odměna ředitelky příspěvkové organizace - školy
13 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
14 Informace o mimořádné události
15 Personální změna v příspěvkové organizaci Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10
16 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon