Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 27. 6. 2022

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Studie proveditelnosti Slavonínské svahy
3 Studie proveditelnosti krajinné úpravy Lošov
4 Projekt Odpadového centra Olomouc
5 Protipovodňová opatření II.B etapa - podnět
6 Analýza prostoru třídy Svobody a Masarykovy třídy
7 Technicko – ekonomická studie nového areálu DPMO
8 Veřejné osvětlení - energetická opatření
9 Žádost o udělení souhlasu k užití znaku statutárního města Olomouce
10 Stanovení termínu a návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
11 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 22. zasedání ZMO konaného 6. 6. 2022
12 Audit hospodaření na úseku dětských jeslí
13 Audit hospodaření s příkazovými bloky, nakládání s hotovostí na oddělení přestupků v dopravě I-III
14 Audit postupů při aplikaci zákona o registru smluv
15 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 na projekt Barvám Neutečeš
16 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 na projekt 24. DIVADELNÍ FLORA
17 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2021 na projekt Kulturně - edukační činnost ART RUBIKON z.s.
18 Veřejná zakázka č. 22066 - Parkovací automaty - kompletní výměna stávajících 39 ks - zadání
19 Veřejná zakázka č. 22004 - Rekonstrukce operačního střediska Městské policie - dodávka monitorové stěny a příslušenství - zahájení, komise
20 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
21 Topolová 1, 2, 4, 6, 7, 9 a Rumunská 11 – prodej bytových jednotek
22 Založení společenství vlastníků jednotek
23 Bytové záležitosti
24 Lesní cesta Huzovská II. etapa – 1. část - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
25 Lokální integrované řešení SMOl pro ITI OA 2021+
26 Projekt "Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace IV" – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
27 Hřbitovy města Olomouce - souhlas s přijetím daru (hrobka)
28 Knihovna města Olomouce - souhlas s čerpáním investičního fondu na akci "Estetizace dospělého oddělení - II. část"
29 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
30 Horní Hejčínská
31 Veřejná zakázka č. 21029 - ČOV - sušárna kalů - rozhodnutí o námitkách
32 Veřejná zakázka č. 22037 - Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ - rozhodnutí o námitkách, zadání
33 Veřejná zakázka č. 22089 - ZOO - inženýrské sítě - zadání
34 Veřejná zakázka č. 22104 - Poskytování služeb vzdáleného elektronického podepisování a pečetění novými prostředky od 1. 1. 2023 - přímé zadání
35 Rozpočtové změny roku 2022
36 Výstaviště Flora Olomouc, a.s. - záměr vložit do základního kapitálu společnosti - objekty v katastrálním území Olomouc-město
37 Darovací smlouva - projekt "Bylinkobraní"
38 Zvláštní užívání komunikací
39 Povolení výjimky - pěší zóna
40 Označení vlastníka
41 Karty typu D
42 Předzahrádky
43 Petice - ul. U Stavu, Olomouc - Černovír
44 Fond pomoci olomouckým dětem - 2. výzva 2022
45 Fond pomoci olomouckým dětem - souhlas s darovací smlouvou
46 Dům dětí a mládeže - změna účelu projektu
47 Výjimky z počtu dětí a žáků pro školní rok 2022/2023
48 Platový výměr ředitelky MŠ Mozartova 6
49 Individuální dotace v sociální oblasti
50 Prevence kriminality – vyhodnocení roku 2021, dotace MV ČR 2022
51 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
52 Odprodej movitého majetku ze zimního stadionu Olomouc - hokejové mantinely, tvrzená skla.
53 Dohoda o doplňkovém užívání objektu zimního stadionu v Olomouci
54 Individuální dotace v oblasti kultury
55 Aktivní město - vouchery 2022, návrh smlouvy
56 Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu
57 Zahraniční služební cesty
58 Organizační záležitosti - Dodatek č. 9 "Vnitřního předpisu o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce"
59 Organizační záležitosti
60 Organizační záležitosti

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon