Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 13. 6. 2022

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Topolová 1, 2, 4, 6, 7, 9 a Rumunská 11 – prodej bytových jednotek - na stůl
4 Zpráva společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. o provozování vodovodů a kanalizací za rok 2021
5 Rozpočtové změny roku 2022
6 Dohoda o poskytování Cash - poolingu
7 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
8 Dohoda o ukončení Rámcové smlouvy projektu Náměstí hrdinů koordinovaný tah
9 Čechovy sady – rekonstrukce sociálního zařízení
10 Veřejná zakázka č. 22074 - Knihovna - Trnkova ulice, projektová dokumentace - zadání
11 Veřejná zakázka č. 22094 - Bytový dům a Domov pro rodiny s dětmi, projektová dokumentace - zahájení, komise
12 Veřejná zakázka č. 22093 - Svatý Kopeček - parkování projekt IDS - zahájení, komise
13 Veřejná zakázka č. 22068 - Politických vězňů 360/4 Olomouc - rekonstrukce elektroinstalace - zadání
14 Bytové záležitosti
15 Pořízení ručního měřiče rychlosti
16 IS SMOl a MPO pro automatizovanou detekci přestupků v dopravě
17 Objekty městského opevnění
18 Monitoring památky UNESCO
19 Směrnice energetického managementu SMOl
20 Postup přípravy a projednávání investičních záměrů akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem a příspěvkových organizací, kde je zřizovatelem
21 Reporting městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem – duben 2022
22 Schvalování účetních závěrek a finančního vypořádání příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) za rok 2021
23 Dopravní podnik města Olomouce, a.s. – předchozí souhlas se zřízením zástavního práva na majetku společnosti – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
24 Moravské divadlo Olomouc - pověření k vypracování studie proveditelnosti na akci „Výstavba nových dílen, skladů a komunitního a edukačního centra“
25 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/1539/2022/Zem
26 Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Nemilany – Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SFDI
27 Označení vlastníka
28 Zvláštní užívání komunikací
29 Půlmaraton Olomouc
30 Předzahrádky
31 Pražská mozaika
32 Ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny - změny kapacit
33 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
34 Přijetí daru – vozidlo pro město Černivci
35 Výpůjčka vozidla na zahraniční cestu pro potřebu sboru dobrovolných hasičů
36 Nařízení, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích.
37 Ceník AQP k 1.7.2022
38 Dotace v oblasti zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města
39 Procesní audit v oblasti samostatné působnosti a organizační struktury MMOl
40 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis pro energetický management statutárního města Olomouce"

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu