Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 23. 5. 2022

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 OLTERM & TD Olomouc, a.s. - monitorovací zpráva za rok 2021
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5 Veřejná zakázka č. 22089 - ZOO - inženýrské sítě - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 22075 - Zimní stadion - mantinely - zadání
7 Veřejná zakázka č. 21029 -ČOV - sušárna kalů - odmítnutí námitek - zadání
8 Veřejná zakázka č. 22069 - Přichystalova č. 1054/66 a 1055/68 Olomouc - rekonstrukce elektroinstalace - zadání
9 Veřejná zakázka č. 22003 - Rekonstrukce operačního střediska Městské policie - stavební úpravy - zahájení, komise
10 Veřejná zakázka č. 22077 - Dodávka 2 vozidel pro rozvoz stravy do školských zařízení SMOL II. - zadání
11 Veřejná zakázka č. 22090 - Mostová váha v areálu Chválkovice (havarijní stav) - přímé zadání
12 Veřejná zakázka č. 22095 - Dodávka automobilů pro činnost havarijní služby - přímé zadání
13 Bytové záležitosti
14 Převody spoluvlastnických podílů na bytech ve spoluvlastnictví SMOl a Družstva Olomouc, Jiráskova - Družstva Olomouc, Jižní
15 Družstvo Olomouc, Jižní - delegování na členskou schůzi, zahájení projektu přeměny na akciovou společnost
16 Družstvo Olomouc, Jiráskova - delegování na členskou schůzi, zahájení projektu přeměny na akciovou společnost
17 Společenství vlastníků jednotek Jižní tribuna Androva stadionu - delegování na schůzi spoluvlastníků
18 Společenství vlastníků jednotek Severní tribuna Androva stadionu - delegování na schůzi spoluvlastníků
19 Projekty sportovní infrastruktury
20 Rozpočtové změny roku 2022
21 Výměna úvěrové smlouvy
22 Adaptační a mitigační strategie města Olomouce
23 IV. etapa PPO, Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
24 Úplná aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
25 Technické služby města Olomouce, a.s. – předchozí souhlas se zahájením zadávacího řízení a s uzavřením smlouvy – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
26 Návrh postupu a harmonogramu jednotlivých kroků pro svěření budovy krematoria do správy příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce
27 Hřbitovy města Olomouce - organizační záležitosti
28 Hřbitovy města Olomouce - souhlas s přijetím darů (hrobová zařízení)
29 Hřbitovy města Olomouce – „Přístřešek hřbitov Neředín“
30 Hřbitovy města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
31 Knihovna města Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
32 Výroční zprávy příspěvkových organizací a vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO (mimo školská zařízení) za 2. pololetí roku 2021
33 Pravidla pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných SMOl (mimo školská zařízení) - aktualizace
34 Pravidla hodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Olomouc (mimo školská zařízení) - aktualizace
35 Zoologická zahrada Olomouc – souhlas k investičnímu záměru „ Zimoviště zeber“
36 Zoologická zahrada Olomouc - souhlas k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu
37 Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s přijetím darů
38 Integrovaná územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 - Koncepční část – úpravy na základě hodnocení MMR
39 Okresní hospodářská komora – žádost o dotaci na rok 2022
40 Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu
41 Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
42 OLTERM & TD Olomouc, a.s. – navýšení základního kapitálu společnosti a delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
43 Označení vlastníka
44 Předzahrádky
45 Stav digitálních systémů MMOl s návrhem na jejich modernizaci
46 Dodatek ke smlouvě s VFO o zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu
47 Pověření odboru školství k zastupování příspěvkových organizací - škol
48 Smlouva o výpůjčce majetku SMOl příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17
49 Dodatek č. 5 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33
50 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2021
51 Smlouvy o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2022
52 Dotace v oblasti Ochrana obyvatel
53 Dodatek č. 2 nájemní smlouvy se spolkem Jdeme Autistům Naproti z.s.
54 Individuální dotace v sociální oblasti
55 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
56 Pojmenování ulic a mostu
57 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu
58 Stanovení termínu a návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
59 Organizační záležitosti
60 Organizační záležitosti - Dodatek č. 4 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce"
61 Organizační záležitosti - Dodatek č. 8 "Vnitřního předpisu o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce"
62 Organizační záležitosti - Dodatek č. 23 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
63 Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu
64 České dědictví UNESCO
65 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu