Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 9. 5. 2022

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Dodatek ke smlouvě o obstarání správy nemovitostí
4 Topolová 1, 2, 4, 6 – prodej bytových jednotek
5 Bytové záležitosti
6 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
7 Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ
8 Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů
9 Veřejná zakázka č. 21125 - ČOV - rekonstrukce kotelny - zadání
10 Veřejná zakázka č. 22074 - Knihovna - Trnkova ulice, projektová dokumentace - zahájení, komise
11 Veřejná zakázka č. 21069 - Tisk a distribuce Olomouckých listů - změna závazku smlouvy - Dodatek č. 2
12 Veřejná zakázka č. 22054 - Tř. Svornosti - oprava vozovky, úsek I. - zadání
13 Veřejná zakázka č. 22035 - Obnova zeleně na Masarykově třídě - zahájení, komise
14 Veřejná zakázka č. 21128 - Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel - sadové úpravy - zadání
15 Veřejná zakázka č. 22084 - Organizační a odborné zajištění architektonicko - krajinářské soutěže -III. etapu protipovodňových opatření - zahájení, komise
16 Architektonická soutěž na III. etapu protipovodňových opatření
17 Veřejná zakázka č. 22062 - Lesní cesta Huzovská II. etapa - 1. část - zadání
18 Veřejná zakázka č. 22079 - Audit - akciové společnosti - zahájení, komise
19 Rozpočtové změny roku 2022
20 Škodní a likvidační komise
21 Cyklodoprava – dodatek ke smlouvě
22 Protipovodňová opatření IV. etapa - informace o postupu
23 Společné nákupy městských společností, příspěvkových organizací a statutárního města Olomouce
24 Reporting městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem – březen 2022
25 Reporting příspěvkových organizacích, kde je SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení)
26 Moravská filharmonie Olomouc - vyřazení majetku
27 Moravské divadlo Olomouc - vyřazení majetku
28 Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s investiční akcí "Položení části inženýrských sítí v areálu ZOO Olomouc" - úprava
29 Povolení výjimky - pěší zóna
30 Stanovisko SMOl jako vlastníka pozemních komunikací
31 Vyúčtování zimní údržby 2021/2022
32 Mostová váha v areálu Chválkovice - havarijní stav
33 Studie revitalizace ASO parku
34 Petice - odstranění nežádoucích ovocných dřevin v městské části Olomouc - Týneček, v ulici Chaloupky
35 Plavecký stadion Olomouc - ceník, rekonstrukce sauny, provozní záležitosti
36 SSZ Lipenská - Pavelkova, Olomouc - noční celočervená, schválení přijetí příspěvku z rozpočtu SFDI
37 Závěrečné vyhodnocení projektu Olomouc plánuje budoucnost
38 Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022
39 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol, osobní příplatek zástupkyně ředitelky MŠ
40 Přijetí účelové dotace na provoz sociálních služeb
41 Schválení přijetí dotací z Olomouckého kraje na projekty OCKS
42 Dotace v oblasti sportu -Sportovní akce
43 Zahraniční služební cesta
44 Aktivní město - vouchery 2022
45 Volby
46 Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova - převody bytů - odsouhlasení harmonogramu a dalšího postupu

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon