Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 25. 4. 2022

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Strategie rozvoje kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022 – 2027
3 Dodatky Rámcových smluv o financování projektů - koordinované tahy
4 Tř. 1. Máje - návrh na schválení smíru
5 Veřejná zakázka č. 21029 - ČOV - sušárna kalů - vyloučení
6 Veřejná zakázka č. 22029 - Oprava havarijního stavu tramvajové křižovatky a vozovky Okresní soud - zadání
7 Veřejná zakázka č. 22033 – Oprava vozovky a chodníku na tř. Svobody – Oprava autobusové zastávky Tržnice – Oprava havarijního stavu tramvajové trati křižovatky tř. Svobody – Aksamitova – zadání
8 Veřejná zakázka č. 22067 - Pořízení kamerového setu pro snímání registračních značek vozidel - zahájení, komise
9 Rozpočtové změny roku 2022
10 Návrh závěrečného účtu za rok 2021
11 Účetní závěrka k 31. 12. 2021
12 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
13 Zvláštní užívání komunikací
14 Předzahrádky
15 Místní akční plán vzdělávání Olomouc
16 Stanovisko SMOl k navýšení kapacity soukromých škol
17 Předzahrádka - zeleň
18 Projekt Bezbariérová Olomouc v roce 2021
19 Bytové záležitosti odboru sociálních věcí
20 Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova - převody bytů - rozhodování o dalším postupu
21 Majetkoprávní záležitosti
22 Bytové záležitosti
23 Dotace v oblasti cestovního ruchu a IC 2022
24 Olomoucký 1/2 Maraton -smlouva o spolupráci při zajištění organizace závodu
25 Změny v komisích (KPOZ)
26 Organizační záležitosti - Nebytový prostor kulturní dům Nemilany.
27 Organizační záležitosti
28 Organizační záležitosti

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon