Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 11. 4. 2022

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním termínem plnění)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti - Výstupy z jednání o umístění MMOl v objektu NAMIRO
4 Dodatek ke smlouvě o obstarání správy nemovitostí
5 Bytové záležitosti
6 MŠ Husitská - energetická opatření - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
7 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
8 Dodatek na navýšení rozpočtu pro akci "Úřad práce ČR, Olomouc - dopravní napojení"
9 Veřejná zakázka č. 22001 - PPO II. B etapa - související investice - úvaziště lodí a přístupové schodiště - zrušení
10 Veřejná zakázka č. 22075 - Zimní stadion - mantinely - zahájení, komise
11 Veřejná zakázka č. 22030 - Dodávka 2 vozidel pro rozvoz stravy do školských zařízení SMOl - zrušení
12 Veřejná zakázka č. 22077 - Dodávka 2 vozidel pro rozvoz stravy do školských zařízení SMOl II. - zahájení, komise
13 Rozpočtové změny roku 2022
14 Navýšení ZK společnosti Lesy města Olomouce, a. s.
15 Zastupování SMOL jako účastníka územních řízení
16 Reporting městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem – únor 2022
17 Pravidla pronajímání městského majetku (mimo školská zařízení) – revokace
18 Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s investiční akcí "Rekonstrukce pochozí lávky u medvědů a vlků v areálu Zoo Olomouc“
19 Označení vlastníka
20 Povolení výjimky - pěší zóna
21 Zvláštní užívání komunikací
22 Předzahrádky
23 Dodatek č. 29 ke smlouvě s DPMO
24 Smlouva o náhradní výsadbě s ŘSD ČR - Velkomoravská, II. etapa
25 Schválení účetních závěrek, finančního vypořádání příspěvkových organizací - škol za účetní období 2021, posílení prostředků z rezervních fondů do fondů investic příspěvkových organizací- škol
26 Smlouva o výpůjčce majetku SMOl příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1
27 Smlouva o zajištění ubytovací kapacity
28 Zajištění služeb TSMO - Ukrajina
29 Individuální dotace - Divadelní Flora
30 Organizační záležitosti
31 Stanovení termínu a návrh programu 22. zasedání ZMO - zrušení
32 Rozhodnutí jediného akcionáře Výstaviště Flora Olomouc, a.s. při výkonu působnosti valné hromady - odvolání člena dozorčí rady

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon