Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 28. 3. 2022

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Areál letního kina
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5 Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů
6 Foerstrova - Dobnerova - přeložka CETIN
7 Veřejná zakázka č. 21029 - ČOV - sušárna kalů - zrušení vyloučení
8 Veřejná zakázka č. 22062 - Lesní cesta Huzovská II. etapa - 1. část - zahájení, komise
9 Veřejná zakázka č. 22054 - Tř. Svornosti - oprava vozovky, úsek I. - zahájení, komise
10 Veřejná zakázka č. 21116 - Centrální pojištění města Olomouc (pojištění majetku a odpovědnosti) - zadání
11 Veřejná zakázka č. 22066 - Parkovací automaty - kompletní výměna stávajících 39 ks - zahájení, komise
12 Veřejná zakázka č. 22068 - Politických vězňů 360/4, Olomouc - rekonstrukce elektroinstalace - zahájení, komise
13 Veřejná zakázka č. 22069 - Přichystalova 1054/66 a 1055/68, Olomouc - rekonstrukce elektroinstalace - zahájení, komise
14 Bytové záležitosti
15 Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova - převody bytů - rozhodování o dalším postupu
16 Systém přechodného ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny
17 Rozpočtové změny roku 2022
18 Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu
19 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy – ukončení členství
20 Manuál participace
21 Plán udržitelné městské mobility Olomouc – pracovní skupina
22 Plán rozvoje veřejného osvětlení ve městě Olomouci
23 Povolení výjimky - pěší zóna
24 Zvláštní užívání komunikací
25 Dodatek č. 5 ke clearingové smlouvě IDSOK
26 Předzahrádky
27 Koncepce sportu - akční plán pro rok 2022
28 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, Smlouva o bezúplatném převodu majetku
29 Individuální dotace v sociální oblasti - Charita Olomouc
30 Přihláška do soutěže Obec přátelská seniorům
31 Prevence kriminality – podání dotační žádosti na MV ČR
32 Požární ochrana
33 Bytové záležitosti BPS
34 Změny v komisích
35 Dotace v oblasti zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města
36 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 21. zasedání ZMO konaného 7. 3. 2022
37 Stanovení termínu a návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
38 Smlouva o adopci Androvy hrobky
39 Organizační záležitosti

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon