Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 14. 3. 2022

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s investiční akcí "Položení části inženýrských sítí v areálu ZOO Olomouc"
3 Kontrola dotací poskytnutých v roce 2020 spolku Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
4 Kontrola dotací poskytnutých v roce 2020 u TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
5 Kontrola dotací poskytnutých v roce 2020 společnosti Podané ruce, o.p.s.
6 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 spolku Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů, z. s.
7 Kontrola dotací poskytnutých v roce 2020 spolku P-centrum, spolek, z.s.
8 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 spolku TJ MILO Olomouc, z.s.
9 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 spolku SFK Nedvězí, z.s.
10 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 fyzické osobě na projekt "Kreativní Olomouc"
11 Audit postupů zprostředkujícího subjektu ITI
12 Městská policie - vyřazení vozidla po havárii
13 Podpora společensko-prospěšných projektů
14 Smlouvy s médii
15 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
16 Dodatek Rámcové smlouvy o financování projektu – Tramvajová trať II. etapa a Odstavy tramvají Jeremenkova
17 Jilemnického, Nedvězí – přechod pro chodce
18 Veřejná zakázka č. 21029 - ČOV - sušárna kalů - vyloučení
19 Veřejná zakázka č. 22037 - Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ - zahájení, komise
20 Veřejná zakázka č. 22005 - Okružní - oprava vozovky - IV. úsek - zadání
21 Veřejná zakázka č. 22002 - Rokycanova - komunikace - vyloučení
22 Veřejná zakázka č. 22033 - Oprava vozovky a chodníku na tř. Svobody - Oprava autobusové zastávky Tržnice - Oprava havarijního stavu tramvajové trati křižovatky tř. Svobody - Aksamitova - zahájení, komise
23 Veřejná zakázka č. 22055 - Pořízení dodávkového automobilu pro odbor sociálních věcí – přímé zadání
24 Rozpočtové změny roku 2022
25 Motivace k přihlášení se k trvalému pobytu
26 Majetkoprávní záležitosti
27 Záměr vkladu majetku do základního kapitálu společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.
28 Správa tržiště
29 Bytové záležitosti
30 Nařízení o placeném parkování v Olomouci
31 Zvláštní užívání komunikací
32 Povolení výjimky - pěší zóna
33 Karty typu D
34 Předzahrádky
35 Smlouva o společném zadávání - Oprava vozovky a chodníku na tř. Svobody, Oprava autobusové zastávky Tržnice a Oprava havarijního stavu TT křižovatky tř. Svobody - Aksamitova
36 Vyúčtování předmětu pachtu CLV za rok 2021
37 Vyúčtování MHD dopravce DPMO, a.s. za rok 2021
38 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s přijetím daru
39 Vyhlášení výzvy „Hospodaření s vodou v obcích"
40 Studie parku Švýcarské nábřeží
41 Příprava lokalit pro dětská hřiště na rok 2023
42 Dotace v programu Tvorba a ochrana životního prostředí
43 Plavecký stadion - rekonstrukce, provozní záležitosti
44 Fond pomoci olomouckým dětem - návrh účelových darů
45 Naplňování 5. komunitního plánu a rodinné politiky za rok 2021
46 Přijetí účelové dotace na provoz sociální služby
47 Bytové záležitosti BPS a úprava pravidel BPS
48 Navýšení ZK společnosti Lesy města Olomouce, a.s.
49 Organizační záležitosti - Dodatek č. 22 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
50 Územní rozhodnutí Rezidence Bořivojova - návrh odpovědi
51 Připojení se k Olomouckému kraji s dočasným zavedením bezplatné přepravy občanů Ukrajiny
52 Zoologická zahrada Olomouc - symbolické vstupné 1 Kč pro osoby prchající před válečným konfliktem na Ukrajině
53 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon