Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 7. 2. 2022

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Veřejná zakázka č. 22019 – Výměna trafostanice ve vlastnictví SMOl - přímé zadání
4 Veřejná zakázka č. 22020 – Azylový dům – oprava sociálních zařízení – přímé zadání
5 Vyjádření ke Zprávě kontrolního výboru
6 Veřejná zakázka č. 22025 – Rámcová smlouva na dodávku audiovizuálních děl – přímé zadání
7 Smlouvy s médii
8 Rozpočtové změny roku 2022 + dodatek č. 1
9 Střednědobý výhled rozpočtu SMOl na roky 2023 - 2025
10 Bytové záležitosti
11 Veřejná zakázka č. 22016 - Plán udržitelné městské mobility Olomouc - aktualizace - přímé zadání
12 Zapojení města do projektů Interreg Central Europe
13 Energetické úspory EPC – školy – smlouva o poskytování poradenství s NRB
14 Hodnotící zpráva o MA21 SMOl za rok 2021 a Akční plán zlepšování MA21 SMOl na rok 2022
15 Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s investiční akcí "Výstavba komunikací na Safari 2 Austrálie a Arktida v ZOO Olomouc"
16 Aktualizace odpisových plánů roku 2021 u příspěvkových organizací (mimo školská zařízení)
17 Dílčí změny I/05, I/07 a I/08 Souboru změn č. I ÚPO – ukončení pořizování
18 Soubor změn č. X Územního plánu Olomouc – doplnění možnosti pořízení s prvky regulačního plánu
19 Změna č. XII Územního plánu Olomouc - vydání
20 Označení vlastníka
21 Povolení výjimky - pěší zóna
22 Zvláštní užívání komunikací
23 Smlouva o společném zadávání - Autobusová zastávka Envelopa, směr tržnice
24 Smlouva o společném zadávání - Oprava havarijního stavu tramvaj. křižovatky Okresní soud, Oprava vozovky Okresní soud
25 Svěření části působnosti Rady města Olomouce odboru dopravy a územního rozvoje, pověření k podepisování
26 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl ve II. pololetí 2021
27 Zastavování marných exekucí a hrazení záloh na náklady exekuce na základě novely exekučního řádu provedené zákonem č. 286/2021 Sb.
28 Výzvy SFDI pro rok 2022 - cyklostezky
29 Žádosti o dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů v roce 2022
30 Dodatek ke smlouvě na dodání dopravního automobilu
31 Bytové záležitosti BPS
32 Změny v komisích

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon