Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 24. 1. 2022

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním, pololetním a ročním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Správa tržiště
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5 Dodatek Rámcové smlouvy o financování projektu – Tramvajová trať II. etapa a Odstavy tramvají Jeremenkova
6 Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů
7 Rožňavská – Zikova, stezka pro chodce a cyklisty
8 Veřejná zakázka č. 22002 - Rokycanova - komunikace - zahájení, komise
9 Veřejná zakázka č. 22005 - Okružní - oprava vozovky - IV. úsek - zahájení, komise
10 Veřejná zakázka č. 21111 - Masarykova ul. - oprava tramvajové trati a vozovky, vybudování vídeňské zastávky - směr hl. nádraží - zadání
11 Označení vlastníka
12 Povolení výjimky - pěší zóna
13 Rozpočtové změny roku 2021
14 Rozpočtové změny roku 2022 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2021
15 Rozpočtové změny roku 2022
16 Nařízení o stanovení maximální ceny za služby krematoria a pohřební služby na území statutárního města Olomouce
17 Bytové záležitosti
18 Územní studie „Holice – Městský dvůr“ a lokality Zikova
19 Informace o vnitrokoncernové spolupráci městských společností, kde je SMOl jediným zakladatelem a organizaci, kde je zřizovatelem
20 Návrh rozpočtů příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) na rok 2022
21 Schválení návrhů střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací na období 2023 - 2024 (mimo školská zařízení)
22 Hřbitovy města Olomouce - souhlas s přijetím darů (hrobová zařízení)
23 Audit poskytování cestovních náhrad
24 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 u Pro Vás, z.s.
25 Kontrola dotací poskytnutých v roce 2020 Společnosti Mana, o.p.s.
26 Kontrola nápravných opatření u MFO
27 Jihoslovanské mauzoleum 3. etapa - žádost o dotaci
28 Dotační programy Olomouckého kraje 2022
29 Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2021
30 Akční plán rozvoje školství na rok 2022, vyhodnocení za rok 2021
31 Návrhy rozpočtů a návrhy střednědobých výhledů příspěvkových organizací - škol
32 Poskytnutí daru z rozpočtu SMOl v souvislosti se živelní pohromou
33 Bytové záležitosti BPS
34 Změny v odborných komisích
35 Organizační záležitosti
36 Moravské divadlo Olomouc - žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje
37 Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova - převody bytů – rozhodování o dalším postupu

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon