Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 6. 12. 2021

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO
Majetkoprávní záležitosti
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Veřejná zakázka č. 21069 - Tisk a distribuce Olomouckých listů - změna závazku smlouvy
Veřejná zakázka č. 21116 - Centrální pojištění města Olomouc (pojištění majetku a odpovědnosti) - zahájení, komise
Veřejná zakázka č. 21118 - Poradenská činnost v rámci koncernového řízení a koncepčních dokumentů strategické infrastruktury - přímé zadání
Veřejná zakázka č. 21119 - Protipovodňová opatření - příkazní smlouva - přímé zadání
Veřejná zakázka č. 21120 - Projektová dokumentace, objekt Kříčkova 4, ZŠ a MŠ Dvorského - přímé zadání
Rozpočtové změny roku 2021
Bytové záležitosti
Příprava ISg ITI OA - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - dodatek č. 1
Cyklodoprava – Dodatky ke smlouvám o partnerství
Parkovací portál – rozšíření
Investiční záměry dostupného bydlení v lokalitě Horova a Jánského
Dotační program Označení provozoven v městské památkové rezervaci Olomouc a jejím ochranném pásmu
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. – předchozí souhlas s uzavřením smlouvy s vybraným poskytovatelem úvěru – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
Reporting městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem – říjen 2021
Reporting a informace o družstvech
Hřbitovy města Olomouce - organizační záležitosti
Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc a Zoologická zahrada Olomouc – prodloužení čerpání příspěvku na provoz
Označení vlastníka
Zvláštní užívání komunikací
Povolení výjimky - pěší zóna
Tř. Míru, příjezdová komunikace ke sběrovému dvoru - smlouva o realizaci překládky kabelů CETIN
Holice, smíšená stezka II. etapa, větve V4, V4a - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
Personální změna v Povodňové komisi města a obce s rozšířenou působností Olomouc
Aktualizace odpisových plánů majetku na rok 2021, plán odpisů majetku příspěvkových organizací - škol na rok 2022
Stanovisko SMOl k navýšení kapacity ZUŠ Iši Krejčího Olomouc
Pověření řízením příspěvkové organizace - mateřské školy
Aquapark Olomouc - provozní záležitosti
Transformace dětských jeslí na dětské skupiny
Dar Charitě Olomouc - antigenní testy
Bytové záležitosti BPS
Dotace odboru cestovního ruchu, kultury a sportu pro rok 2022
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 na Činnost loutkového divadla Kašpárkova říše
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 na projekt MILITARYFEST 2020
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 na projekt Street Art Festival Olomouc
Kontrola dotace poskytnuté v roce 2020 u Friendly & Loyal s.r.o.
Kontrola dotací poskytnutých v roce 2020 na projekty Tattoo Action Haná
Plán kontrolní činnosti OIAK na rok 2022
Dodatek č. 4 Předpisu pro stanovení platů, příplatků a odměňování ředitelů základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu