Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 22. 11. 2021

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Veřejná zakázka č. 21106 - Provozování veřejných toalet - přímé zadání
3 Majetkoprávní záležitosti
4 Petice "Za zachování zahrádkářské kolonie při ulici Na Trati"
5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
6 Dodatky rámcových smluv o financování projektu - koordinované tahy
7 Změnová Rozhodnutí o poskytnutí dotace
8 Jantarová stezka 1. část - závěrečné vyúčtování dotace Olomouckého kraje
9 Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu – koordinovaný tah Foerstrova
10 Veřejná zakázka č. 21111 - Masarykova ul. - oprava tramvajové trati a vozovky, vybudování vídeňské zastávky - směr hl. nádraží - zahájení, komise
11 Veřejná zakázka č. 21113 - Zajištění služby RADIO na veřejném vnitrostátním letišti města Olomouce 2022 - 2023 - přímé zadání
12 Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova - převody bytů - rozhodování o dalším postupu
13 Bytové záležitosti
14 Rozpočtové změny roku 2021
15 Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu
16 Parkovací politika města Olomouce
17 PPP a EPC projekty.
18 Protipovodňová opatření II B. etapa - Provozní řád
19 OZV o cenové mapě
20 Vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO (mimo školská zařízení) za 1. pololetí roku 2021
21 Hřbitovy města Olomouce - výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace
22 Karty typu D
23 Povolení výjimky - pěší zóna
24 Změna pachtovní smlouvy č. ODUR/NAJ/002975/2020/Zam ze dne 29 .12. 2020 uzavřené se společností DPMO, a.s.
25 Energomost
26 OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
27 Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
28 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. - Smlouva o podpoře činnosti pro rok 2022
29 Jmenování člena školské rady
30 Souhlas zřizovatele se zařazením investičních námětů - aktualizace Strategického rámce MAP
31 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol, změna osobního příplatku ředitelky ZŠ
32 Dotační program Ochrana obyvatel
33 Lesy města Olomouce a. s. - nepeněžitý vklad
34 Smlouva na zajištění fungování Olomouc region Card na rok 2022
35 Bytové záležitosti BPS
36 Informace o činnosti kontrolního výboru
37 Změna ve složení finančního výboru ZMO
38 Stanovení termínu a návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
39 BK Olomoucko Sport, s.r.o. - individuální dotace
40 SK Sigma Olomouc, a. s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu