Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 8. 11. 2021

číslo usnesení název
1 Aquapark Olomouc, a.s. - provozní záležitosti
2 Kontrola usnesení RMO
3 Majetkoprávní záležitosti
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5 Topolany - novostavba chodníků – přeložka CETIN
6 Veřejná zakázka č. 21105 - PPO II. B etapa - související investice, SO 03.2 - Most Masarykova - slavnostní osvětlení - kazetový podhled - zahájení, komise
7 Bytové záležitosti
8 Koordinátor IIB. etapy protipovodňových opatření – dodatek č. 1 příkazní smlouvy
9 Zásady hospodaření se zemědělskými pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouc
10 Revize „Strategie řízení akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem“
11 Změny ve stanovách akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
12 Smlouva o společném zadávání - Masarykova ul. - oprava TT a vozovky, vybudování vídeňské zastávky U Bystřičky směr Hl. nádraží
13 Povolení výjimky - pěší zóna
14 Výjimky z počtu dětí v MŠ
15 Individuální dotace v oblasti kultury
16 Bytové záležitosti BPS
17 Pojmenování ulic
18 Změny v komisích
19 Rozpracování usnesení z diskuse z 19. zasedání ZMO konaného 1. 11. 2021
20 Škodní a likvidační komise
21 Rozpočtové změny roku 2021
22 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2022 - I. čtení
23 Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova - převody bytů – rozhodování o dalším postupu

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu