Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 25. 10. 2021

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Veřejná zakázka č. 20167 - Lávka přes Sitku na trase Štěpánov - Olomouc - Černovír - prominutí smluvní pokuty
5 Veřejná zakázka č. 21109 - MŠ Husitská - energetická opatření - zahájení, komise
6 Jilemnického, Nedvězí – přechod pro chodce, žádost občanů
7 Šantova – rekonstrukce kanalizace a komunikace – přeložka ČEZ
8 Rozpočtové změny roku 2021
9 Přecenění finančního majetku
10 Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu
11 Bytové záležitosti
12 Studie Droždín - náves
13 Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s přijetím daru
14 Označení vlastníka
15 Povolení výjimky - pěší zóna
16 Zvláštní užívání komunikací
17 Dopravní situace u Dvorského a ZŠ Komenium
18 Darovací smlouva - ocenění v soutěži "O keramickou popelnici"
19 Obnova stromořadí podél ulice Čadova
20 Cyklostezky Holice, Chválkovická - RoPD IROP
21 PETICE - Instalace měření rychlosti - ul. Přerovská
22 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce požárního automobilu
23 Dodatek zřizovací listiny MŠ Wolkerova
24 Fond pomoci olomouckým dětem - návrh finančních podpor 2.výzva
25 Projekty modernizace AV techniky v budově Hynaisova 10
26 Dotace v sociální oblasti - vyhlášení programů na rok 2022
27 Změny v programu prevence kriminality
28 Bytové záležitosti BPS
29 Stížnosti – FunPark
30 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích – Olomoucké vánoční trhy
31 Žádosti o výjimky ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích pro městské akce
32 Návrh termínů konání RMO a ZMO v roce 2022
33 Změna ve složení ZMO

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu