Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 11. 10. 2021

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním plněním) a ZMO
Majetkoprávní záležitosti
Veřejná zakázka č. 21013 - Provozování a obnova lokality Tržnice v Olomouci - zahájení, komise
Veřejná zakázka č. 21096 - Obnova stromořadí - Velkomoravská, I. etapa - zadání
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Rozpočtové změny roku 2021
Návrh parametrů rozpočtu SMOl na rok 2022
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Bytové záležitosti
Protipovodňová opatření II B. etapa - Provozní řád
Zastupovaní SMOl jako účastníka územních řízení
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy – 2. příspěvek z rozpočtu SMOl
Příprava Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 – Lokální integrovaná řešení SMOl a jeho městských organizací
Zvláštní užívání komunikací
Dodatek č. 27 ke smlouvě s DPMO, a.s.
Smlouva o úhradě protarifovací ztráty v rámci IDSOK
Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem
Revize „Strategie řízení akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem“
Změny ve stanovách akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem
Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde statutární město Olomouc není jediným akcionářem
Reporting a informace o příspěvkových organizacích, kde je SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení)
Moravské divadlo Olomouc - souhlas s přijetím daru
Individuální dotace - HC Olomouc s. r. o.
Masarykova třída - projekt obnovy zeleně
Změna výzvy Nositele ITI OA č. 64 (Bezpečnost v dopravě II)
Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace - školy
Stanovisko SMOl k navýšení kapacit soukromých škol
Žádost o poskytnutí peněžitého daru na vybavení Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
Bytové záležitosti BPS
Změny v komisích
Smlouvy s médii
Podpora společensko-prospěšných projektů
SFK Nedvězí – žádost o prodloužení termínu použití a vyúčtování investiční dotace
Výhled zahraničních aktivit na rok 2022
Střední škola polygrafická Olomouc - žádost o prodlužení čerpání dotace
Stanovení termínu a návrh programu 19. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu