Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 24. 9. 2021

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 OLTERM & TD Olomouc, a.s. - plán oprav a investic do tepelného hospodářství pro rok 2022
4 Plán pro chytrou Olomouc
5 Bytové záležitosti
6 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol
7 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
8 Reakce na petici "Podpora výstavby cyklostezky Olomouc - Chomoutov - Březce"
9 Jantarová stezka, 1. část - dodatek smlouvy o poskytnutí dotace
10 Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu
11 Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace – ZŠ Slavonín
12 Rozpočtové změny roku 2021
13 Darovací smlouva - rezerva k rozvoji bytového fondu
14 Protipovodňová opatření IV. etapa - informace o postupu
15 Akční plán zlepšování úřadu dle modelu EFQM na roky 2021-2022
16 Transformace společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. na příspěvkovou organizaci a rozhodnutí jediného akcionáře společnosti – ukončení příprav
17 Zoologická zahrada Olomouc – převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního
18 Povolení výjimky - pěší zóna
19 Harmonogram přípravy plánu sociálních služeb
20 Individuální dotace v sociální oblasti
21 Memorandum o spolupráci – Charita Olomouc
22 Dodatek nájemní smlouvy se spolkem JAN - Jdeme Autistům Naproti z.s.
23 Bytové záležitosti BPS
24 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 18. zasedání ZMO konaného 6. 9. 2021
25 Zahraniční služební cesta do Maďarska

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu