Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 13. 9. 2021

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ, Dolní Hejčínská - rekonstrukce komunikace
5 Rozpočtové změny roku 2021
6 Škodní a likvidační komise
7 Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu
8 Bytové záležitosti
9 Plán udržitelné městské mobility Olomouc – dopravní průzkumy
10 Zvláštní užívání komunikací
11 Schválení názvů nových zastávek MHD
12 „Olomouc plánuje budoucnost“ – Rozhodnutí o změně č.1
13 Hraniční ulice - koordinovaný tah, SSZ - Rámcová smlouva o financování projektu
14 Plán místního ÚSES pro správní obvod ORP Olomouc – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
15 Příspěvky z rozpočtu SFDI na cyklostezky a bezpečnost dopravy
16 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozu uzavřené a rekultivované skládky odpadů
17 Plán kontrolní činnosti na rok 2021
18 Kontrola dotace u Handball club Olomouc 1966 z. s. poskytnuté v roce 2020
19 Kontrola dotace u TJ Lokomotiva Olomouc z.s. poskytnuté v roce 2020
20 Kontrola dotace u GOLF CLUB OLOMOUC, z. s. poskytnuté v roce 2020
21 Kontrola hospodaření s majetkem a s fin. prostředky poskytnutými SMOl v roce 2020 u ZŠ Svatoplukova
22 Audit hospodaření se svěřenými finančními prostředky opatrovanců a agendy sociálních pohřbů
23 Poskytnutí věcného daru Charitě Jeseník
24 Petice Svatý Kopeček
25 Bytové záležitosti BPS
26 Změny v komisích
27 Podpora společensko-prospěšných projektů
28 Organizační záležitosti - Dodatek č. 20 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
29 Organizační záležitosti - Dodatek č. 3 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce"
30 Organizační záležitosti
31 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu