Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 23. 8. 2021

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Malá hala – technologické vybavení trafostanice
5 Veřejná zakázka č. 21101 - PPO II. B etapa - související investice, slavnostní osvětlení most Masarykova - přímé zadání
6 Veřejná zakázka č. 21098 - Oprava střechy kaple sv. Jana Nepomuckého v Hejčíně - přímé zadání
7 Rozpočtové změny roku 2021
8 Bytové záležitosti
9 Knihovna města Olomouce – řešení nájemného společnosti Settings s.r.o.
10 Moravské divadlo Olomouc - vyřazení majetku, nepřijetí nabídky
11 Zoologická zahrada Olomouc - vyřazení majetku
12 Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
13 Reporting městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem – červen 2021
14 Reporting městských příspěvkových organizacích, kde je SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení)
15 Petice Svatý Kopeček
16 Zóna s dopravním omezením - Tabulový vrch
17 Předzahrádky
18 Změna č. XI Územního plánu Olomouc - rozhodnutí o námitkách
19 Plán odpadového hospodářství SMOl - vyhodnocení plnění za rok 2020
20 Individuální dotace - Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.
21 Projekt "Lesní cesta Huzovská II. etapa – 1. část" - podání žádosti
22 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
23 Koncepce dostupného a sociálního bydlení statutárního města Olomouce na roky 2021 - 2027
24 Bytové záležitosti BPS
25 Poskytnutí finančních prostředků na zmírnění následků živelné pohromy pro obce v oblastech Břeclavska a Hodonínska
26 Prodloužení výpůjčky obrazů ve vlastnictví SMOl pro účely výstavy Aljo Beran a Olomouc
27 Dotace v oblasti sportu - sportovní akce
28 Dohoda o vypořádání závazku
29 Ceník PSO od 1.9.2021
30 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu
31 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích – Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
32 Zahraniční služební cesta do Maďarska
33 Informace o činnosti kontrolního výboru
34 Stanovení termínu a návrh programu 18. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu