Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 9. 8. 2021

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Dešťová kanalizace
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5 Topolany – novostavba chodníků, žádost občanů
6 Mrštíkovo náměstí - přechod pro chodce
7 Veřejná zakázka č. 21005 - Nákup elektrické energie na období 2022 - 2023 - zadání
8 Veřejná zakázka č. 21091 - Tř. Svornosti - oprava vozovky, úsek II. - zadání
9 Veřejná zakázka č. 21092 - Tř. Svornosti - oprava vozovky, úsek IV. - zadání
10 Veřejná zakázka č. 21069 - Tisk a distribuce Olomouckých listů - zadání
11 Veřejná zakázka č. 21096 - Obnova stromořadí - Velkomoravská, I. etapa - zahájení, komise
12 Rozpočtové změny roku 2021
13 Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2022
14 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl v 1. pololetí 2021
15 OZV k dani z nemovitých věcí
16 Kompenzace občanům za ztížené podmínky k bydlení z důvodu dlouhodobé investiční akce - přehled žádostí a návrh darovací smlouvy
17 EIB - revize/konverze úrokové sazby
18 Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu
19 Smlouva o spolupráci při pořádání mezinárodního festivalu vojenských hudeb
20 Nakládání s nemovitým majetkem ve správě SNO, a. s.
21 Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova - převody bytů - schválení členů Pracovní skupiny
22 Moravské divadlo Olomouc - posílení investičního fondu z fondu rezervního
23 Informace o vnitrokoncernové spolupráci městských společností, kde je SMOl jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem
24 Zpráva o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok 2020
25 Brownfields na území SMOl v majetku města - návrh dalšího postupu
26 Monitoring památky UNESCO
27 Bezpečnostní opatření na komunikacích
28 Veřejné osvětlení - energetické opatření
29 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o kontrole, údržbě a opravách komunikací a zimní údržbě
30 Velké opravy komunikací 2021
31 Zvláštní užívání komunikací
32 Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33
33 Odměna ředitelky příspěvkové organizace - školy
34 Volební kampaně - odsouhlasení místa pro stánky
35 Bytové záležitosti BPS
36 Změny v komisích
37 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 17. zasedání ZMO konaného 28. 6. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu