Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 19. 7. 2021

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním a pololetním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Veřejná zakázka č. 21029 - ČOV - sušárna kalů - zahájení, komise
5 Dohoda o vypořádání závazků - Tramvajová trať II. etapa
6 Bytové záležitosti
7 Rozpočtové změny roku 2021
8 Havarijní situace Klášterní Hradisko - odstranění škod
9 Rozšíření restaurační předzahrádky Na Střelnici
10 Volební kampaně - odsouhlasení místa pro stánky
11 „Lávka přes Sitku na trase Štěpánov - Olomouc - Černovír“ – z dotačního programu Olomouckého kraje - Smlouva o poskytnutí dotace
12 Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 1. pololetí 2021
13 Reporting městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem – květen 2021
14 Hřbitovy města Olomouce - výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace
15 Hřbitovy města Olomouce - Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/1440/2021/Zem
16 Moravské divadlo Olomouc - vyřazení majetku
17 Místní agenda 21 – Pravidla soutěže projektů „Vytuň si školu“
18 Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2020
19 Darovací smlouva - úhrada vícenákladů určené školy v době uzavření škol
20 Výjimka z počtu dětí
21 Platové zařazení ředitelek škol
22 Dětské jesle Husitská - příprava investičního záměru
23 Volnočasové vouchery - návrh smlouvy
24 Dotace v oblasti kultury 2021_Kulturní akce
25 Aljo Beran - výpůjčka obrazů
26 Půlmaraton Olomouc
27 Zvláštní užívání komunikací
28 Předzahrádky
29 Systém hospodaření s vozovkou
30 Energomost
31 Přehled mostních konstrukcí SMOl a plán jejich rekonstrukcí do r. 2030
32 Petice "za vybudování chodníku k budově ZŠ Svatoplukova ..."
33 Stav digitálních systémů MMOl s návrhem na jejich modernizaci.
34 Kontrola dotace u Českomoravské provincie Kongregace sester premonstrátek, poskytnuté v roce 2020
35 Kontrola dotace u společnosti BASKETBAL OLOMOUC s.r.o., poskytnuté v roce 2020
36 Kontrola dotace u společnosti POMADOL s.r.o., poskytnuté v roce 2020
37 Kontrola vnitřních směrnic příspěvkových organizací
38 Podpora společensko - prospěšných projektů
39 Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu
40 Bytové záležitosti BPS
41 Organizační záležitosti
42 Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova - převody bytů – návrh dalšího postupu
43 AQUAPARK OLOMOUC, a.s. – zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem – rozhodnutí jediného akcionáře

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu