Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 25. 6. 2021

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Poptávka realitních služeb
4 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
5 Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu – Tramvajová trať 8. Května
6 Dodatek Rámcové smlouvy – Koordinovaný tah Náměstí Hrdinů
7 Veřejná zakázka č. 21093 - PPO II. B etapa - související investice, energomost - přímé zadání
8 Veřejná zakázka č. 21022 - Olomoucké vánoční trhy 2021 - 2025 - zadání
9 Veřejná zakázka č. 21091 - Tř. Svornosti - oprava vozovky, úsek II. - zahájení, komise
10 Veřejná zakázka č. 21092 - Tř. Svornosti - oprava vozovky, úsek IV. - zahájení, komise
11 Rozpočtové změny roku 2021
12 Bytové záležitosti
13 Park na ulici Dlouhá
14 Krajinné úpravy v k.ú. Lošov a v k.ú. Slavonín
15 Energetické úspory EPC - školy
16 Hřbitovy města Olomouce - souhlas s přijetím darů (hrobová zařízení)
17 Hřbitovy města Olomouce - nepřijetí nabídky a udělení souhlasu k prodeji vozidla
18 Reporting městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem – duben 2021
19 Zoologická zahrada Olomouc - souhlas s přijetím darů
20 Udělení souhlasu k přijímání peněžitých darů účelově neurčených u příspěvkových organizací (mimo školská zařízení) do 31. 12. 2021 - revokace
21 Povolení výjimky - pěší zóna
22 Zvláštní užívání komunikací
23 Předzahrádky
24 Smlouva o náhradní výsadbě - Velkomoravská
25 Smlouva o převodu projektové dokumentace a s ní spojených projektových práv
26 Fond pomoci olomouckým dětem - návrh výše podpory v 1. výzvě roku 2021
27 Výsledky konkurzního řízení - jmenování ředitelů příspěvkových organizací - škol
28 Individuální dotace v sociální oblasti
29 Bytové záležitosti BPS
30 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích - HC Olomouc s.r.o.
31 Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích – SK Sigma Olomouc, a.s.
32 Volnočasové vouchery
33 Darovací smlouvy - rezerva k rozvoji bytového fondu
34 Pojmenování ulic
35 Podpora společensko-prospěšných aktivit
36 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 16. zasedání ZMO konaného 7. 6. 2021
37 Pověření k oddávání
38 Organizační záležitosti - Dodatek č. 19 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
39 Studijní cesta SHS ČMS
40 Poskytnutí finančních prostředků na zmírnění následků živelné pohromy na území Jihomoravského kraje

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu