Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 14. 6. 2021

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Dodatky k příkazním smlouvám na administrace veřejných zakázek
3 Chválkovická – vedení cyklistické stezky
4 Veřejná zakázka č. 21072 - Správa letiště Olomouc 2021 - 2025 - přímé zadání
5 Veřejná zakázka č. 21069 - Tisk a distribuce Olomouckých listů - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 21005 - Nákup elektrické energie na období 2022 - 2023 - zahájení
7 Veřejná zakázka č. 21044 - Chválkovická - vedení cyklistické stezky, SO 801 Sadové úpravy - zadání
8 Veřejná zakázka č. 21031 - Oprava bytových jader a domovních instalací - Synkova 4, Synkova 8, Olomouc - zadání
9 Veřejná zakázka č. 21071 - Monitoring (včetně čištění) dešťové kanalizace DN 300, DN 400 a DN 600 v ul. Dolní Novosadská - přímé zadání
10 Memorandum o spolupráci při navýšení základního kapitálu společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.
11 Rozpočtové změny roku 2021
12 AQP - ceníky 2021
13 Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – záměr postupu převodů bytů ve spoluvlastnictví města a družstev
14 Parkovací politika – informace o postupu
15 Mikromobilita
16 Označování provozoven a reklama v městské památkové rezervaci Olomouc a jejím ochranném pásmu – návrh programové dotace
17 Mid-term evaluace Strategického plánu rozvoje města Olomouce
18 Moravská filharmonie Olomouc - souhlas s vyřazením majetku
19 Vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO (mimo školská zařízení) za 2. pololetí roku 2020
20 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s přijetím daru
21 Povolení výjimky - pěší zóna
22 Ekonomické nároky spojené s odtahy vozidel
23 Předzahrádky
24 Petice proti uzávěře pěšího chodníku v ulici Dobrovského, Olomouc
25 Seznam projektových námětů a projektů města Olomouce - prezentace SW aplikace
26 MŠ Dělnická – rozšíření kapacit ve 2. NP - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
27 Projekty podpořené v rámci dotačních programů Olomouckého kraje - schválení přijetí dotace
28 Rozšíření počtu členů Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace o člena se statutem hosta a vyhlášení výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 62-65
29 Veřejná zakázka č. 21084 - Dokončení aktualizace pasportu zeleně - přímé zadání
30 Dodatky ke smlouvám s VFO
31 Dodatek č.1 zřizovací listiny a Smlouva o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1
32 Smlouva o výpůjčce majetku příspěvkové organizaci Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10
33 Výjimky z počtu dětí a žáků pro školní rok 2021/2022
34 Přístřešky mezi domy a kontejnerová stání
35 MPO - Smlouva o zřízení služebnosti
36 Dotace v oblasti Ochrana obyvatel
37 Výpůjčka vozidla na zahraniční cestu pro potřebu sboru dobrovolných hasičů
38 Prevence kriminality – vyhodnocení roku 2020, dotace MV ČR 2021
39 Dohoda o doplňkovém užívání objektu Zimního stadionu v Olomouci
40 Žádosti o výjimky ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích pro městské akce
41 Žádosti o výjimky ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích - KALI open air koncert
42 Kontrola dotace u MPO poskytnuté v roce 2019
43 Kontrola dotace u MPO poskytnuté v roce 2020
44 Kontrola dotace u příspěvkové organizace Klíč - centrum sociálních služeb poskytnuté v roce 2020
45 Kontrola dotace u společnosti Člověk v tísni, o.p.s. poskytnuté v roce 2020
46 Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u HMO
47 Hřbitovy města Olomouce
48 Bytové záležitosti BPS
49 Změny v komisích
50 Stanovení termínu a návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
51 Organizační záležitosti
52 Dohoda o umístění zařízení

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu