Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 10. 5. 2021

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním termínem plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
3 Veřejná zakázka č. 21043 - Chválkovická - vedení cyklistické stezky - zadání
4 Rozpočtové změny roku 2021
5 Návrh závěrečného účtu za rok 2020
6 Účetní závěrka k 31.12.2020
7 Dopravní investiční záměry ÚHA
8 Moravské divadlo Olomouc - souhlas s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu
9 Povolení výjimky - pěší zóna
10 Zvláštní užívání komunikací
11 Předzahrádky
12 Most M24 přes ulici Pražská
13 Vyúčtování zimní údržby 2020/2021
14 Projekt "MŠ Husitská - energetická opatření"
15 Jantarová stezka, úsek Hodolanská - Libušina, 1. část – Smlouva o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury
16 Prodej vozidla MPO prostřednictvím autobazaru
17 Komunitní plánování sociálních služeb v roce 2020
18 Rodinná politika SMOl
19 Projekt Bezbariérová Olomouc v roce 2020
20 Požární ochrana
21 Dotace v oblasti cestovního ruchu a informačního centra
22 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
23 Podpora společensko - prospěšných projektů
24 Návrh termínů konání RMO a ZMO ve II. pololetí roku 2021
25 Úklidové služby - Dodatek č. 13
26 Organizační záležitosti - Dodatek č. 7 "Vnitřního předpisu o docházce na MMOl"
27 Organizační záležitosti
28 Organizační záležitosti
29 Služby mobilního operátora 2021 - 2023
30 Procesní audit MMOl - prodloužení termínu dílčího plnění

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu