Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 26. 4. 2021

číslo usnesení název
1 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
2 Dešťová kanalizace
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Veřejná zakázka č. 21049 - Regulace povrchových vod v ZOO Olomouc - příkazní smlouva
5 Veřejná zakázka č. 21022 - Olomoucké vánoční trhy 2021 - 2025 - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 21019 - Zpracování procesního auditu pro Magistrát města Olomouce - zadání
7 Rozpočtové změny roku 2021
8 Pravidla čerpání rozpočtu SMOl 2021 - ukončení pravidel
9 Bytové záležitosti
10 Studie úprav veřejného prostranství Foerstrova - Dobnerova
11 Studie dílčích úprav veřejného prostranství nám. Národních hrdinů
12 Zastupování SMOL jako účastníka územních řízení
13 Územní studie „Nové Sady - Za Andělskou“ a „Rolsberk“
14 Správa a provozování teplárenské infrastruktury v majetku SMOL po roce 2024
15 Parkovací politika
16 Nová vozovna DPMO – technicko-ekonomická studie
17 Reakce na otevřený dopis adresovaný RMO ve věci Cyklodoprava a udržitelná doprava v Olomouci
18 Vytvoření odborné Komise pro místní Agendu 21 Rady města Olomouce
19 Realizační tým pro odpovědné zadávání veřejných zakázek
20 Moravské divadlo Olomouc - vyřazení majetku
21 Moravské divadlo Olomouc – organizační záležitosti
22 Plavecký stadion v Olomouci - opravy a modernizace
23 Předzahrádky
24 Kontrola vjezdu do pěší zóny
25 Program rozvoje historických parků
26 Předzahrádka - zeleň
27 Schválení účetních závěrek, Finanční vypořádání příspěvkových organizací - škol
28 Vyhlášení konkurzních řízení
29 Školské rady - jmenování zástupců zřizovatele
30 Zvýšení kapacity soukromé základní školy - stanovisko SMOl
31 Karanténní centrum pro osoby bez přístřeší
32 Smlouvy s médii
33 Bytové záležitosti BPS
34 Změny v komisích
35 Zahraniční služební cesta
36 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 15. zasedání ZMO konaného 8. 3. 2021
37 Organizační záležitosti
38 Organizační záležitosti - testování zaměstnanců SMOl
39 Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova - převody bytů ve spoluvlastnictví města a družstev

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu