Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 15. 3. 2021

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Veřejná zakázka č. 21033 - Měnírna Západ - příkazní smlouva
5 Veřejná zakázka č. 20169 - Lesní cesta U Hájenky - etapa II. - zadání
6 Veřejná zakázka č. 21043 - Chválkovická - vedení cyklistické stezky - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 20157 - Plán místního ÚSES pro místní obvod ORP Olomouc - rozhodnutí o námitkách
8 Veřejná zakázka č. 21031 - Oprava bytových jader a domovních instalací - Synkova 4, Synkova 8, Olomouc - zahájení, komise
9 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis k zadávání veřejných zakázek statutárního města Olomouce"
10 Dodatky Rámcových smluv
11 Rozpočtové změny roku 2021
12 Průběžné čerpání rozpočtu SMOl (01-02/2021)
13 Dodatek č. 1 k Dohodě o uznání dluhu a o splátkovém kalendáři
14 Bytové záležitosti
15 Architecture Week 2021
16 Hodnotící zpráva o MA21 SMOl za rok 2020 a Akční plán zlepšování MA21 SMOl na rok 2021
17 Katalog služeb městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem
18 Označení vlastníka
19 Povolení výjimky - pěší zóna
20 Zvláštní užívání komunikací
21 Předzahrádky
22 Stanovisko SMOl jako vlastníka pozemních komunikací
23 Nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD
24 Vyúčtování MHD dopravce DPMO, a.s. za rok 2020
25 Příprava lokalit pro dětská hřiště na rok 2022
26 Dodatek č.1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů se společností ELEKTROWIN a.s.
27 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
28 Tramvajová trať II.etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova - Dodatek č.1 Rámcové smlouvy
29 Rozšíření počtu členů Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace
30 Fond pomoci olomouckým dětem - darovací smlouvy
31 Žádost o poskytnutí peněžitého daru na vybavení jednotky požární stanice Olomouc
32 Dotace v oblasti zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města
33 Přijetí účelové dotace na provoz sociální služby
34 Aktivity SMOl v oblasti bezdomovectví
35 Klub seniorů Holice – nájemní smlouva
36 Bytové záležitosti BPS
37 Změny v komisích
38 Žádost Muzea umění Olomouc o prodloužení doby výpůjčky obrazu
39 Smlouva o připojení EPS na pult centralizované ochrany pro budovu MMOl Hynaisova 10
40 Organizační záležitosti - Dodatek č. 17 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské police Olomouc"

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu