Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 25. 1. 2021

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním, pololetním a ročním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
4 Rozpočtové změny roku 2021
5 Rozpočtové změny roku 2021 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2020
6 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl ve 2. pololetí r. 2020
7 Bytové záležitosti
8 Projekty sportovní infrastruktury
9 Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
10 Dopravní podnik města Olomouce, a.s. – souhlas se zahájením zadávacího řízení a s uzavřením smlouvy– rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
11 Označení vlastníka
12 Povolení výjimky - pěší zóna
13 Karta typu D
14 Předzahrádky
15 Prodej vozidla
16 Zpráva o plnění integrované strategie ITI OA za 2. pololetí 2020
17 Změna č. 10 Strategie ITI Olomoucké aglomerace
18 Návrh odměn ředitelům škol
19 Návrhy rozpočtů a návrhy střednědobých výhledů příspěvkových organizací - škol
20 Souhlas s uzavřením darovací smlouvy
21 Smlouva o výpůjčce majetku SMOl příspěvkové organizaci Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21
22 Plán kontrolní činnosti na rok 2021
23 Audit systému řídící kontroly veřejných výdajů
24 Kontrola vnitřních směrnic u příspěvkových organizací SMOl
25 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 Arcibiskupství olomouckému
26 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 Českomoravské myslivecké jednotě, okresnímu spolku Olomouc
27 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 příjemci PETARDA PRODUCTION a.s. na projekt "Rok Jana Rudolfa"
28 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 příjemci Tomáši Hanzlíkovi na projekt "Baroko 2019"
29 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 spolku Olomoucké barokní slavnosti, z.s.
30 Kontrola dotace poskytnuté v roce 2019 žadateli RNDr. Ivanu Markovi
31 Analýza korupčních rizik a vyhodnocení Protikorupční strategie SMOl v roce 2020
32 Varovný a informační systém - zásady pro užívání
33 Program prevence kriminality na rok 2021
34 Přijetí darů pro domov pro ženy a matky s dětmi
35 Změny v komisích
36 Statuty a jednací řády komisí RMO
37 Dotační program odboru kancelář primátora
38 Organizační záležitosti - Dodatek č. 5 "Vnitřního předpisu o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce
39 Organizační záležitosti
40 Dotační programy Olomouckého kraje 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu