Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 21. 12. 2020

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Pacht reklamních panelů
4 Cena vodného a stočného na rok 2021
5 Smlouva o obstarání správy nemovitostí
6 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
7 Veřejná zakázka č. 20188 - Měnírna Fibichova - příkazní smlouva
8 Veřejná zakázka č. 20183 - Sazba Olomouckých listů - zadání
9 Veřejná zakázka č. 19137 - Příprava ISg ITI OA pro období 2021-2027 - výběr zpracovatele
10 Veřejná zakázka č. 20161 - Poradenská činnost v rámci koncernového řízení a koncepčních dokumentů strategické infrastruktury - přímé zadání
11 Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel, přeložka Nej cz s.r.o.
12 Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu – Radnice II
13 Rozpočtové změny roku 2020
14 Bytové záležitosti
15 Správa nemovitostí Olomouc, a. s. – souhlas se zahájením zadávacího řízení – rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
16 Plány odpisů majetku na rok 2021 u příspěvkových organizací (mimo školská zařízení)
17 Návrhy podnikatelských plánů městských společností, kde je SMOl jediným akcionářem na rok 2021
18 Zoologická zahrada Olomouc - vyřazení majetku
19 Lokalita Tržnice
20 AQUAPARK OLOMOUC, a.s. - Smlouva o pachtu Plaveckého stadionu Olomouc
21 Dodatky ke smlouvám s VFO
22 ODÚR - Dohoda o zrušení Smlouvy k zabezpečení VPS ve městě Olomouci a smlouvy TSMO
23 OMZOH - smlouvy s TSMO
24 OCKS - Smlouvy s TSMO
25 Odbor majetkoprávní - Smlouvy s TSMO
26 Odbor ochrany - smlouva s TSMO
27 Označení vlastníka
28 Povolení výjimky - pěší zóna
29 Zvláštní užívání komunikací
30 Dodatek č. 26 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.
31 Darování nepotřebného majetku požární ochrany
32 Příprava žádostí o dotaci v oblasti bezpečnosti dopravy pro rok 2021
33 Vyhlášení výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace č. 61 (MŠ IV)
34 Nájemní smlouva se spolkem JAN - Jdeme Autistům Naproti z.s.
35 Dotace v oblasti cestovního ruchu a informačního centra
36 Olomoucký 1/2 marathon - prodloužení smlouvy
37 Aktualizace odpisových plánů majetku na rok 2020, plán odpisů majetku příspěvkových organizací - škol na rok 2021
38 Smlouvy s médii
39 Organizační záležitosti
40 Různé - Dotace Centrum Semafor

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu