Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 7. 12. 2020

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO a ZMO
Majetkoprávní záležitosti
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Závěrečné vyúčtování dotovaného projektu - MŠ Rožňavská
Změnová rozhodnutí o poskytnutí dotace
Zimní stadion – malá hala a kotelna – demolice
Veřejná zakázka č. 20125 - Organizační a odborné zajištění architektonicko-krajinářské soutěže - III. etapa protipovodňových opatření - zrušení
Veřejná zakázka č. 20183 - Sazba Olomouckých listů - zahájení, komise
Rozpočtové změny roku 2020
Návrh podmínek rozpočtového provizoria SMOl
Bytové záležitosti
Adaptační a mitigační strategie města Olomouce - Smlouva o poskytnutí dotace a projektový tým
Plán dopravní obsluhy města Olomouce
Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury
Příprava Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Dopady související s COVID-19 u městských společností, kde je SMOl jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem (mimo školská zařízení) – prosinec 2020
Reporting městských příspěvkových organizací, kde je SMOl zřizovatelem (mimo škol) - září 2020
Reporting městských akciových společností, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem – říjen 2020
Schválení zástupce opozičních zastupitelských klubů v poradním sboru předsedů dozorčích rad
Hřbitovy města Olomouce, Moravská filharmonie Olomouc a Moravské divadlo Olomouc - prodloužení čerpání příspěvku na provoz
Hřbitovy města Olomouce - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
Schválení návrhů střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací na období 2022- 2023 (mimo školská zařízení)
Označení vlastníka
Povolení výjimky - pěší zóna
Zvláštní užívání komunikací
Karty typu D
Tramvajová trať II.etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova - Rámcová smlouva o financování projektu
Dodatky Smluv o poskytnutí dotace - Dotační programy Olomouckého kraje 2020
Prodej vozidel MPO prostřednictvím autobazaru
Stanovisko SMOl k navýšení kapacity základní školy ScioŠkola Olomouc - základní škola s.r.o.
Realizace oplocení v areálu ubytovny Klášterní Hradisko 146
Bytové záležitosti BPS
Olomoucký 1/2 marathon - prodloužení smlouvy
Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích – Předvánoční sousedské setkání
Žádost o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání na veřejných prostranstvích pro akci Olomoucké Vánoce - Městská památková rezervace
Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce
Rozpracování usnesení a podnětů z diskuse z 13. zasedání ZMO konaného 16. 11. 2020
Organizační záležitosti - Dodatek č. 3 "Vnitřní předpis o majetku statutárního města Olomouce"
Organizační záležitosti-Dodatek č. 16 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu