Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 23. 11. 2020

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku statutárního města Olomouce na období 2020 - 2029
4 Koncepce správy a obnovy přístřešků MHD
5 OZV o cenové mapě
6 Vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO (mimo školská zařízení)
7 Moravská filharmonie Olomouc - vyřazení majetku, nepřijetí nabídky a udělení souhlasu s prodejem
8 Plavecký stadion Olomouc – informace o postupu k zajištění provozování společností AQUAPARK OLOMOUC, a.s.
9 AQUAPARK OLOMOUC - revitalizace
10 Majetkoprávní záležitosti odboru investic
11 Masarykova třída - most M 10 přes řeku Bystřici - smlouva o společném zadávání
12 VZ č. 20179 ZOO Olomouc - zajištění ostrahy areálu - příkazní smlouva – administrace veřejné zakázky pro ZOO Olomouc
13 Veřejná zakázka č. 20176 - Masarykova třída - most M 10 přes řeku Bystřici - zahájení, komise
14 Veřejná zakázka č. 20178 - Nákup ochranných pomůcek pro zaměstnance SMOl - přímé zadání
15 Veřejná zakázka č. 20157 - Plán místního ÚSES pro správní obvod ORP Olomouc - zahájení, komise
16 Kompetence k rozhodování o námitkách k veřejným zakázkám
17 Rozpočtové změny roku 2020
18 Bytové záležitosti
19 Zvláštní užívání komunikací
20 Povolení výjimky - pěší zóna
21 Nájemní smlouva s DPMO, a.s. - Tramvajová trať 8.května
22 Dodávka osobního elektro vozidla - Smlouva o poskytnutí podpory
23 Příprava žádostí o dotaci na cyklostezky na rok 2021
24 Bezpečnost silničniho provozu - studie proveditelnosti - zadání
25 Vyhlášení dotačních programů odboru školství a oddělení vnějších vztahů na rok 2021
26 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkových organizací - škol
27 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol
28 Výstaviště Flora Olomouc, a.s. - stávající stav
29 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. - dodatek ke Smlouvě o podpoře činnosti pro rok 2020
30 Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. - Smlouva o podpoře činnosti pro rok 2021
31 Výběr lokalit pro dostupné bydlení
32 Individuální dotace v sociální oblasti
33 Dotační program Ochrana obyvatel
34 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
35 Vyhlášení dotačních programů odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
36 OZV o nočním klidu
37 Bytové záležitosti BPS
38 Změny v komisích
39 Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu