Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Program « Zasedání rady « Rada města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 23. 11. 2020

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO
Majetkoprávní záležitosti
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku statutárního města Olomouce na období 2020 - 2029
Koncepce správy a obnovy přístřešků MHD
OZV o cenové mapě
Vyhodnocení hmotné zainteresovanosti ředitelů PO (mimo školská zařízení)
Moravská filharmonie Olomouc - vyřazení majetku, nepřijetí nabídky a udělení souhlasu s prodejem
Plavecký stadion Olomouc – informace o postupu k zajištění provozování společností AQUAPARK OLOMOUC, a.s.
AQUAPARK OLOMOUC - revitalizace
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
Masarykova třída - most M 10 přes řeku Bystřici - smlouva o společném zadávání
VZ č. 20179 ZOO Olomouc - zajištění ostrahy areálu - příkazní smlouva – administrace veřejné zakázky pro ZOO Olomouc
Veřejná zakázka č. 20176 - Masarykova třída - most M 10 přes řeku Bystřici - zahájení, komise
Veřejná zakázka č. 20157 - Plán místního ÚSES pro správní obvod ORP Olomouc - zahájení, komise
Kompetence k rozhodování o námitkách k veřejným zakázkám
Rozpočtové změny roku 2020
Bytové záležitosti
Zvláštní užívání komunikací
Povolení výjimky - pěší zóna
Nájemní smlouva s DPMO, a.s. - Tramvajová trať 8.května
Dodávka osobního elektro vozidla - Smlouva o poskytnutí podpory
Příprava žádostí o dotaci na cyklostezky na rok 2021
Bezpečnost silničniho provozu - studie proveditelnosti - zadání
Vyhlášení dotačních programů odboru školství a oddělení vnějších vztahů na rok 2021
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkových organizací - škol
Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. - stávající stav
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. - dodatek ke Smlouvě o podpoře činnosti pro rok 2020
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. - Smlouva o podpoře činnosti pro rok 2021
Výběr lokalit pro dostupné bydlení
Individuální dotace v sociální oblasti
Dotační program Ochrana obyvatel
Přísedící Okresního soudu v Olomouci
Vyhlášení dotačních programů odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
OZV o nočním klidu
Bytové záležitosti BPS
Změny v komisích
Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru
Stanovení termínu a návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva města Olomouce

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu