Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 9. 11. 2020

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2021
4 Přecenění finančního majetku
5 Rozpočtové změny roku 2020
6 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2021 - I. čtení
7 Veřejná zakázka č. 20141 - Modernizace varovného a informačního systému ochrany města Olomouce (poskytování servisních služeb) - JŘBÚ - zadání
8 Veřejná zakázka č. 20139 - Adaptační a mitigační strategie města Olomouce - zahájení, komise
9 Veřejná zakázka č. 20169 - Lesní cesta U hájenky - etapa II. - zahájení, komise
10 Rekonstrukce elektroinstalace, Olomouc, ul. Přichystalova 62,64
11 Bezbariérová trasa Dolní Novosadská
12 Radnice - zapůjčení projektové dokumentace
13 Protipovodňová opatření IV. etapa - informace o postupu
14 Veřejná zakázka 19137 - Příprava Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027
15 Dopady související s COVID-19 u městských společností, kde je SMOl jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem (mimo školská zařízení) – říjen 2020
16 Hřbitovy města Olomouce – Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku OSTR/INO/2609/2020/Zem
17 OLTERM & TD Olomouc, a.s. - změna zástupce SMOl v představenstvu společnosti
18 Označení vlastníka
19 Smlouva o zajišťování odtahu a úschově vozidel
20 Dotace v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
21 Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území města Olomouce - konečné vyúčtování
22 Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce na období 2021 - 2025
23 Pověření řízením příspěvkové organizace - mateřské školy
24 Bytové záležitosti BPS
25 Změny v komisích
26 Organizační záležitosti
27 Organizační záležitosti - dodatek č. 15 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
28 SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti
29 Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova - převody bytů ve spoluvlastnictví města a družstev

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu